enarbgdanlfifrdeiwisitnoplptroessvuk

Þessi texti var þýddur sjálfkrafa úr opinberu ríkisblaðinu og ætti aðeins að nota sem leiðbeiningar. Það ætti alltaf að vísa til frumútgáfunnar á spænsku þar sem við getum ekki ábyrgst nákvæmni þessarar þýðingar.

Smelltu á fánana efst á síðunni fyrir önnur tungumál.

Upprunalega skjalið er að finna á:   https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf 

I. ALMENN ÁKVÆÐI

HEILBRIGÐISRÁÐUNEYTIÐ

4911 Pantaðu SND / 399/2020, frá 9. maí, um slökun á tilteknum innlendum takmörkunum, stofnað eftir yfirlýsingu um viðvörunarástand í beitingu 1. áfanga áætlunarinnar um umskipti yfir í nýtt eðlilegt gildi.

Vegna hraðrar þróunar á neyðarástandi lýðheilsu af völdum COVID-19, á landsvísu og á alþjóðavettvangi, var ríkisstjórnin samkvæmt ákvæðum 4. gr., B-liðar og d) í lögum lífrænna 4/1981, frá 1. júní, frá viðvörunarríki, undantekning og staður, lýsti með konunglegri tilskipun 463/2020, frá 14. mars, viðvörunarástandi á öllu landsvæðinu til að takast á við heilbrigðiskreppuna, sem hefur verið framlengd fjórum sinnum, það síðasta á í tilefni af konunglegri tilskipun 514/2020, frá 8. maí, til klukkan 00:00 þann 24. maí 2020, með þeim skilmálum sem fram koma í umræddri reglugerð.

Greinar 4.2.d) í áðurnefndu konunglegu tilskipun 463/2020, frá 14. mars, ákveður að við framkvæmd þeirra starfa sem þar er kveðið á um og undir æðstu stjórn forseta ríkisstjórnarinnar hafi heilbrigðisráðherra stöðu af framseldu lögbæru yfirvaldi, bæði á eigin ábyrgðarsviði og á öðrum sviðum sem falla ekki undir sérstakt valdsvið annarra ráðherra sem eru tilnefndir sem framseldu lögbæru yfirvaldi að því er varðar þessa konungsúrskurð.

Nánar tiltekið, í samræmi við ákvæði greinar 4.3 í konunglegri tilskipun 463/2020, frá 14. mars, er heilbrigðisráðherra heimilt að gefa út fyrirmæli, ályktanir, ákvæði og túlkunarleiðbeiningar sem innan starfssviðs hans sem úthlutað yfirvald eru nauðsynleg til að tryggja veitingu allra þjónustu, venjuleg eða óvenjuleg, í því skyni að vernda fólk, eignir og staði, með því að samþykkja einhverjar af þeim ráðstöfunum sem kveðið er á um í ellefu grein lífrænna laga 4/1981, frá 1. júní.

Fyrir sitt leyti takmarkar grein 7.1 í konunglegri tilskipun 463/2020 frá 14. mars frelsi fólks til tiltekinna mála og íhugar það í 6. kafla að heilbrigðisráðherra sé heimilt, á grundvelli þróunar heilsubráða, að gefa út fyrirmæli og leiðbeiningar í tengslum við starfsemina og tilfærslurnar sem um getur í 1. til 4. kafla þeirrar greinar, með umfang og svæðisbundið gildissvið ákvarðað í þeim.

Sömuleiðis er í 10. grein fyrrnefnds konungsúrskurðar 463/2020, frá 14. mars, að finna innilokunarráðstafanir á sviði starfsstöðva og atvinnuhúsnæðis, hótel- og veitingastarfsemi, eða skjalasafna, meðal annars með hliðsjón af 6. kafla þess, heimild til ráðherra Heilbrigði til að breyta, útvíkka eða takmarka ráðstafanir, staði, starfsstöðvar og starfsemi sem talin eru upp í fyrri hlutum, af réttlætanlegum ástæðum fyrir lýðheilsu, og getur því framlengt þessa stöðvun til annarra forsenda sem taldar eru nauðsynlegar.

Nú um þessar mundir hefur Spánn hafið ferli við smám saman að draga úr óvenjulegum ráðstöfunum til að takmarka hreyfanleika og félagslegt samband sem komið var á fót með áðurnefndu konungsúrskurði 463/2020, frá 14. mars. Ráðherranefndin samþykkti því 28. apríl 2020 áætlunina fyrir umskiptin yfir í nýtt eðlilegt gildi sem staðfestir helstu færibreytur og tæki til að ná eðlilegum hætti. Þetta ferli, skipt í fjóra áfanga, stig 0 til 3. stig, verður að vera smám saman og aðlagast nauðsynlegum breytingum á stefnumörkun eftir þróun faraldsfræðilegra gagna og áhrif þeirra ráðstafana sem eru gerðar.

Grundvallarmarkmið áðurnefndrar áætlunar um umskiptin er að tryggja að þó að varðveita lýðheilsu verði daglegt líf og atvinnustarfsemi smám saman að ná sér, og lágmarka þá hættu sem faraldurinn er fyrir heilsu íbúanna og koma í veg fyrir getu þjóðkerfisins heilsunnar getur flætt yfir.

Samkvæmt því sem fram kemur í 3. grein konungsúrskurðar 514/2020, frá 8. maí, með beitingu áætlunarinnar um aftraun á óvenjulegum ráðstöfunum sem samþykktar hafa verið til að takast á við heimsfaraldur COVID-19, samþykktar af ráðherranefndinni Heilbrigðisráðherra, á fundi sínum þann 28. apríl 2020, við tillögu, þar sem við á, sjálfstjórnarsamfélögin og borgirnar Ceuta og Melilla, og með hliðsjón af þróun heilbrigðis-, faraldsfræðilegra og félagslegra vísbendinga, efnahagslegum og hreyfanleiki, getur fallist á, innan valdsviðs síns, framvindu viðeigandi ráðstafana á tilteknu landhelgi, með fyrirvara um heimildir sem veittar eru öðrum af lögbærum framseldum yfirvöldum. Aðhvarf aðgerða gagnvart þeim sem kveðið er á um í konunglegri tilskipun 463/2020, frá 14. mars, verður gerð, eftir því sem við á,

Í þessum skilningi vísar valdefling heilbrigðisráðherra og annarra framseldra lögbærra yfirvalda til aftrappunaraðgerða á öllum starfssviðum sem verða fyrir áhrifum af takmörkunum sem settar eru fram í yfirlýsingu um viðvörunarástand og framlengingar í röð.

Af öllum þessum ástæðum og í ljósi núverandi faraldsfræðilegrar ástands heilbrigðiskreppunnar er rétt að gera ákveðnar ráðstafanir sveigjanlegri fyrir ákveðnar landareiningar.

Sömuleiðis er rétt að taka það fram að ráðstöfunum, sem nú er komið á, má bæta við þær sem á sviði flutninga, innanhúss og varnarmála eru samþykktar af öðrum framseldum yfirvöldum við framkvæmd heimildanna sem kveðið er á um í konungsúrskurði 463/2020, frá 14. mars.

Meðal helstu ráðstafana sem komið var á fót með þessari skipan er vert að nefna í fyrsta lagi röð ráðstafana til að tryggja vernd starfsmanna á vinnustað sínum, svo og að forðast samfylkingu fólks á ákveðnum tímum.

Á félagssviði er það leyft að streyma um hérað, eyju eða landhelgisviðmiðunareininguna í þeim tilgangi að aftra vaxandi ferli. Sömuleiðis eru gerðar ráðstafanir til að innilokun sjúkdómsins sem eiga við jarðarfarir og jarðarfarir, stofnað með skipun SND / 298/2020, frá 29. mars, sem koma á sérstakar ráðstafanir í tengslum við jarðarfarir og útfararathafnir til að takmarka útbreiðslu og smit með COVID-19, að því tilskildu að skilyrðin um forvarnir og hollustuhætti sem sett eru í þessari röð séu virt. Sömuleiðis er mæting á tilbeiðslustaði leyfð svo framarlega sem hún fer ekki yfir þriðjung af getu hennar.

Á sviði smásöluverslunar og þjónustu, er opnun verslunarhúsnæðis og starfsstöðva viðhaldið svo framarlega sem þau hafa svæði sem er jafnt eða minna en 400 fermetrar, og að undanskildum þeim sem staðsettir eru í almenningsgörðum eða verslunarmiðstöðvum án beinan og óháðan aðgang utan frá. Sömuleiðis geta þeir haldið áfram að opna það fyrir almenning með því að nota fyrri stefnumót, bifreiðaumboðin, tæknilega skoðunarstöðvar bifreiða og garðamiðstöðvar og verksmiðju leikskóla, hvað sem sýningarflatarmál þeirra eru, svo og opinberu sérleyfishafarnir á ríkisstigi.

Sömuleiðis, á þessu sviði, eru öryggis- og hreinlætisskilyrðin, sem eiga við um framboð matvæla og grunn nauðsynja, staðfest með götusöluaðilanetinu (flóamarkaðir).

Varðandi þróun gestrisni og veitingastarfsemi er stofnað til endurupptöku almennings á útiverðum hótelsins og veitingastaða. Leyfileg hámarksfjölda verður tíu manns fyrir hvert borð eða hóp af borðum og takmarkar það við fimmtíu prósent fjölda leyfdra borða miðað við næsta ár á undan. Sömuleiðis er stjórnað nauðsynlegum forvarnar- og hreinlætisráðstöfunum sem þarf að samþykkja.

Hvað varðar félagsþjónustu er opnun allra miðstöðvanna sem eru í viðmiðunarskrá yfir félagsþjónustu, samþykkt af svæðisráði félagsþjónustu og kerfinu fyrir sjálfstjórn og umönnun vegna ósjálfstæði, þannig að í því sama er hægt að framkvæma augliti til auglitis borgaranna sem þurfa á því að halda, með sérstaka eftirtekt til meðferðar, endurhæfingar, snemma umönnunar og dagvistunar fyrir fatlaða og / eða í ósjálfstæðum aðstæðum.

Í menntamálum er heimilt að opna fræðslumiðstöðvar og háskólasetur fyrir sótthreinsun, ástand og til að sinna stjórnsýsluaðgerðum. Sömuleiðis er kveðið á um endurupptöku háskólarannsóknarstofna vegna eigin verka.

Einnig er komið á fót viðeigandi ráðstöfunum á sviði vísinda og nýsköpunar í tengslum við endurheimt starfseminnar sem hefði hægt á vísindatæknilegum aðstöðu og til að halda málstofur, ráðstefnur og viðburði á sviði rannsókna, þróunar og nýsköpunar. .

Þrátt fyrir að flestar vísindatæknilegar aðstöðu hafi haldist opnar og þróað starfsemi sína og einkum þær sem tengjast rannsóknum á sviði heilsubráða af völdum COVID-19, munu þessar aðgerðir nú leyfa öllum aðilum að geta haldið áfram starfsemi sinni við aðstæður öryggi allra starfsmanna.

Almenningsbókasöfnum ríkis-, svæðis-, sveitarfélaga- og háskólanets hefur verið lokað síðan yfirlýsing um viðvörunarástand var lýst. Mikill meirihluti almenningsbókasafna hefur haldið áfram að veita opinbera þjónustu í gegnum stafræna fjölmiðla og sýnt fram á mikinn stafræna styrk á sængurlegu tímum. Hins vegar eru margar þjónustur sem í eðli sínu var ekki hægt að veita. Í þessum umskiptum í átt að nýju eðlileikanum verður bókasafnsþjónustan tekin upp í hinum ýmsu áföngum, þar sem ávallt er forgangsraðað verndun á heilsu og öryggi bæði fyrir starfsmenn bókasafnsins og þjónustunotendur, safnað í þessum fyrsta áfanga verkefnaláni og skil á verkum, herbergi lesið , svo og heimildaskrár og bókasafnsupplýsingar.

Opnun safnanna, hvers konar eignarhald og stjórnun, er möguleg til að leyfa heimsóknir á söfnunina og tímabundnar sýningar og draga úr fyrirhugaðri afkastagetu fyrir hvert herbergi þess og almenningsrými í þriðjung.

Hvað íþróttaiðkun varðar eru þau skilyrði sett þar sem atvinnumenn, hástig, frammistaða, áhugi á landsvísu og samtök íþróttamanna geta stundað íþróttastarfsemi sína á þessum áfanga. Þannig eru meðal annarra atriða sett skilyrði fyrir endurupptöku afkastamiðstöðvanna, íþróttamannvirkjum úti, íþróttamiðstöðvum fyrir einstaka íþróttaiðkun og meðalþjálfun í faglegum deildum.

Tilkynnt er um skilyrðin fyrir því að hægt sé að framkvæma hljóð- og myndframleiðslu með nauðsynlegum öryggis- og hreinlætisráðstöfunum.

Skilyrðin sem heimilt er að opna almenningi fyrir hótel og ferðamannastofnanir. Þannig er meðal annars hægt að framkvæma veitinga- og kaffistofuþjónustu þegar nauðsyn krefur til að rétta veitingu gistiþjónustunnar, og eingöngu með tilliti til viðskiptavina sem hýst er, Ekki er hægt að veita þessa þjónustu á sameign, sem verður áfram lokuð.

Að lokum er kveðið á um að heimilt sé að fara í virkan og náttúruferðaþjónustu í hópum allt að tíu manna, þá ætti að skipuleggja þessa starfsemi helst eftir samkomulagi.

Samþykkt þessa skipunar samsvarar heilbrigðisráðuneytinu, í samræmi við ákvæði greinar 4.3, 7.6 og 10.6 í konunglegri tilskipun 463/2020, frá 14. mars, þar sem lýst er yfir viðvörunarástandi vegna stjórnunar á ástandi hreinlætiskreppu sem olli með COVID-19, sem og í 3. grein konungsúrskurðar 514/2020, frá 8. maí, sem nær til viðvörunarástands sem lýst var með konunglegri tilskipun 463/2020, frá 14. mars. Í krafti þess hef ég:

I. KAFLI

Almenn ákvæði 1. þáttur Tilgangur og umfang

Grein 1. Tilgangur.

Tilgangurinn með þessari skipun er að koma á skilyrðum fyrir því að létta ákveðnar innlendar takmarkanir sem komið er á vegna viðvörunarástandsins, með beitingu 1. áfanga áætlunarinnar fyrir umskipti yfir í nýtt eðlilegt gildi.

Grein 2. Gildissvið umsóknar.

1.     Þessari fyrirmælum verður beitt á starfsemina af því sama og er þróuð í landareiningunum sem birtast í viðaukanum, sem og fólkinu sem búsett er í umræddum einingum, í samræmi við ákvæði 3. mgr. 514. gr. Royal Tilskipun 2020/8, frá 463. maí, sem nær til viðvörunarástands sem lýst var með konunglegri tilskipun 2020/14, frá XNUMX. mars.

Þrátt fyrir framangreint gilda ákvæði VIII., IX, X og XI. Kafla, svo og ákvæði 41. og 42. gr., Ekki um landareiningarnar, sem um getur í fimmtán hluta viðaukans.

2.     Fólk sem er viðkvæmt fyrir COVID-19 getur einnig nýtt sér heimildirnar sem gefnar eru í þessari röð, að því gefnu að klínísku ástandi þeirra sé stjórnað og leyfilegt og viðhalda ströngum verndarráðstöfunum.

Þeir mega ekki nota þessar einkunnir, hvorki til að snúa aftur til starfa sinna eða fara í húsnæði, starfsstöðvar, miðstöðvar, skemmtistaði eða framkvæma þá starfsemi sem um getur í þessari röð, fólk sem hefur einkenni eða er í einangrun heima vegna greiningar með COVID-19, eða sem eru á sóttvarnartímabili heima vegna þess að hafa náið samband við einhvern með einkenni eða greindist með COVID-19.

Kafli 2. Hreinlæti og forvarnir

Grein 3. Efling vinnubragða án snertingar.

Þegar mögulegt er verður hvatt til stöðugrar fjarvinnu fyrir þá starfsmenn sem geta sinnt vinnu sinni lítillega.

Grein 4. Hreinlæti og / eða fyrirbyggjandi aðgerðir fyrir starfandi starfsfólk í þeim atvinnugreinum sem kveðið er á um í þessari röð.

1.     Með fyrirvara um að farið sé að reglugerðum um atvinnuáhættu og vinnureglugerðum, verður eigandi atvinnustarfseminnar eða, ef við á, forstöðumaður fræðslumiðstöðva og aðila sem kveðið er á um í þessari röð, að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fara eftir hollustuhætti og / eða forvarnarráðstöfunum. fyrir starfandi starfsfólk í þeim atvinnugreinum sem komið er á fót í þessari röð.

Í þessum skilningi verður tryggt að allir starfsmenn hafi varanlegt áfengi eða sótthreinsiefni með veirueyðandi verkun á vinnustað sem heilbrigðisráðuneytið hefur heimild til að hreinsa handa, eða þegar það er ekki mögulegt, vatn og sápa. Eins er ekki hægt að tryggja um það bil tveggja metra öryggisfjarlægð verður tryggt að starfsmenn hafi fullnægjandi hlífðarbúnað fyrir áhættustigið. Í þessu tilfelli verður að vera þjálfað og upplýst um allt starfsfólk um rétta notkun áðurnefndra hlífðarbúnaðar.

Ákvæði fyrri málsgreinar eiga einnig við um alla starfsmenn fyrirtækja sem veita þjónustu í þeim miðstöðvum, einingum, húsnæði eða starfsstöðvum sem þessi skipan á við, annað hvort með reglubundnum hætti eða tímanlega.

2.     Skipt verður um fingrafaraflutning fyrir annað tímastjórnunarkerfi sem tryggir fullnægjandi hreinlætisráðstafanir til að vernda heilsu og öryggi starfsmanna, eða upptaka verður að sótthreinsa fyrir og eftir hverja notkun. að vara starfsmenn við þessari ráðstöfun.

3.     Fyrirkomulag starfanna, skipulag vaktir og afgangurinn af núverandi starfsskilyrðum í miðstöðvum, aðilum, húsnæði og starfsstöðvum verður breytt, eftir því sem þörf krefur, til að tryggja möguleika á að viðhalda öryggisfjarlægð Manneskjulegu lágmarki tveggja metra milli starfsmanna , þetta er á ábyrgð eiganda atvinnustarfseminnar eða, ef við á, forstöðumanns fræðslumiðstöðva og aðila, eða þess aðila sem þeir úthluta.

4.     Sömuleiðis verður að fylgja fjarlægðarráðstöfunum, sem kveðið er á um í þessari röð, eftir því sem við á í búningsklefum starfsmanna, skápum og salernum, svo og á hvaða svæði sem er almennt notuð.

5.     Ef starfsmaður byrjar að hafa einkenni sem samrýmast sjúkdómnum verður strax haft samband við símanúmerið sem sjálfstjórnarsamfélagið eða samsvarandi heilsugæslustöð gerir kleift og, þar sem við á, með samsvarandi forvarnarþjónustu við atvinnuáhættu. Þegar mögulegt er mun starfsmaðurinn setja grímu og verður í öllum tilvikum að láta af starfi sínu þar til læknisaðstæður hans eru metnar af heilbrigðisstarfsmanni.

Grein 5. Aðgerðir til að koma í veg fyrir hættu á stórfelldri tilviljun fólks á vinnustað.

1.     Með fyrirvara um samþykkt nauðsynlegra sameiginlegra og einstakra verndarráðstafana verða miðstöðvarnar að gera þær aðlaganir í tímasamtökunum sem nauðsynlegar eru til að forðast hættu á stórfelldri tilviljun fólks, starfsmanna eða ekki, í rýmum eða vinnumiðstöðvum. á þeim tíma sem hljómsveitir með fyrirsjáanlegan hámarksstreymi eða styrk, aðhyllast landsvæðið sem um ræðir, og í samræmi við ákvæði eftirfarandi hluta þessarar greinar.

2.     Talið verður að hætta sé á stórfelldri tilviljun fólks þegar engar sanngjarnar væntingar eru um að lágmarks öryggisfjarlægð sé virt, einkum við útgöngur og útgönguleiðir til að vinna, með hliðsjón af bæði líkum á stórfelldri tilviljun vinnandi fólks og innstreymi annarra sem er fyrirsjáanlegt eða reglubundið.

3.     Leiðréttingarnar, sem um getur í fyrri hlutanum, verður að gera með hliðsjón af fyrirmælum lögbærra yfirvalda, svo og, þar sem við á, ákvæðum viðeigandi vinnuafls og hefðbundinna reglugerða.

Grein 6. Hreinlætisráðstafanir sem krafist er vegna þeirrar starfsemi sem kveðið er á um í þessari röð.

1. Eigandi atvinnustarfsemi eða, ef við á, forstöðumaður fræðslumiðstöðva og eininga verður að sjá til þess að gripið sé til viðeigandi ráðstafana til hreinsunar og sótthreinsunar vegna einkenna og styrklegrar notkunar miðstöðvanna, eininga, húsnæðis og starfsstöðva. kveðið á um í þessari röð.

Í hreinsunarverkefnum verður sérstaklega vikið að almennum svæðum og algengustu snertiflötum eins og hurðarhnappum, borðum, húsgögnum, handriðum, gólfum, síma, snagi og öðrum hlutum með svipuðum einkennum, í samræmi við eftirfarandi leiðbeiningar:

a)     Sótthreinsiefni verða notuð sem þynningar á nýlagaðri bleikju (1:50) eða einhverju sótthreinsiefni með veirueyðandi virkni sem eru á markaði og hafa verið heimiluð og skráð af heilbrigðisráðuneytinu. Við notkun þessarar vöru verður ábendingin á merkimiðanum virt.

b)     Eftir hverja hreinsun verður efnunum sem notuð eru og hlífðarbúnaðurinn sem notaður er fargað á öruggan hátt og síðan haldið áfram til handþvottar.

Hreinsunarráðstafanir verða einnig útvíkkaðar, eftir því sem við á, til einkaaðila starfsmanna, svo sem búningsklefa, skápa, salerni, eldhús og hvíldarsvæði.

Sömuleiðis, þegar það eru störf sem fleiri en einn starfsmaður deilir, verður starfið hreinsað og sótthreinsað eftir lok hverrar notkunar, með sérstakri athygli á húsgögnum og öðrum hlutum sem hægt er að vinna með.

2.     Ef einkennisbúningur eða vinnufatnaður eru notaðir, verða þeir þvegnir og sótthreinsaðir daglega og þeir verða að þvo vélrænt í þvottatímum milli 60 og 90 gráður á Celsíus. Í þeim tilvikum þar sem ekki er notað samræmdu eða vinnufatnað, verður einnig að þvo klæði sem starfsmenn nota í sambandi við viðskiptavini, gesti eða notendur við þær aðstæður sem tilgreindar eru hér að ofan.

3.     Reglulegar loftræstingarverkefni verður að framkvæma í aðstöðunni og að minnsta kosti daglega og í fimm mínútur.

4.     Þegar það eru lyftur eða lyftarar í miðstöðvum, einingum, húsnæði og starfsstöðvum sem kveðið er á um í þessari röð, verður notkun þeirra takmörkuð við það lágmarks lágmark og stigar verða helst notaðir. Þegar nauðsynlegt er að nota þá verður hámarksstörf þeirra ein manneskja, nema mögulegt sé að tryggja tveggja metra aðskilnað milli þeirra, eða í þeim tilvikum fólks sem gæti þurft á aðstoð að halda, en þá mun notkun þeirra einnig vera heimilt. félagi.

5.     Þegar í samræmi við ákvæði þessarar fyrirmælis er notkun salernanna heimiluð af viðskiptavinum, gestum eða notendum, hámarksstarf þess er einn einstaklingur, nema í þeim tilvikum fólks sem gæti þurft á aðstoð að halda, en þá verður það einnig leyfilegt nota af félaga þínum. Þessar salerni verður að hreinsa og sótthreinsa að minnsta kosti sex sinnum á dag.

6.     Hvatt verður til greiðslu korta eða á annan hátt sem felur ekki í sér líkamlega snertingu milli tækja og forðast, eins og kostur er, notkun reiðufjár. Dataphone verður hreinsaður og sótthreinsaður eftir hverja notkun, auk POS ef starfsmaðurinn sem notar það er ekki alltaf sá sami.

7.     Það ættu að vera ruslakörfur, ef mögulegt er með loki og pedali, þar sem þú getur sett vefi og allt annað einnota efni. Þessar ruslakörfur ættu að þrífa oft og að minnsta kosti einu sinni á dag.

8.     Ákvæði þessarar greinar gilda með fyrirvara um sérgrein hvað varðar hreinsun og sótthreinsun sem komið er fyrir í þessari röð fyrir tiltekna geira.

II. KAFLI

Slökun á félagslegum aðgerðum

Grein 7. Hreyfingarfrelsi.

1.     Í tengslum við ákvæði þessarar skipunar getur það streymt um hérað, eyju eða landhelgisviðmiðunareining í þeim tilgangi að aftra upptöku, með fyrirvara um undantekningar sem réttlæta tilfærslu til annars hluta landsvæðisins vegna heilsufars ástæður. , vinnu, atvinnurekstur eða viðskipti, snúa aftur til heimilis fjölskyldu, aðstoðar og umönnun aldraðra, á framfæri eða fatlaðs fólks, óviðráðanlegra aðstæðna eða neyðarástands eða annars konar svipaðs eðlis.

2.     Í öllum tilvikum verður að virða öryggis- og hollustuhætti sem heilbrigðisyfirvöld hafa sett á laggirnar til að koma í veg fyrir COVID-19 og einkum þær sem tengjast því að viðhalda lágmarks öryggisfjarlægð sem er að minnsta kosti tveir metrar eða, ef það er ekki, líkamlegar verndaraðgerðir, hreinlæti í höndunum og siðareglur í öndunarfærum. Í þessum tilgangi ættu hóparnir að vera að hámarki tíu manns, nema þegar um er að ræða íbúa sem búa saman.

3.     Þegar um er að ræða landareiningar sem kveðið er á um í fimmtán hluta viðaukans er hreyfanleiki milli landa milli nágrannasveitarfélaga með reglulega flutning til framkvæmdar félagslegrar atvinnustarfsemi.

4.     Í samræmi við ákvæði 4. gr. Konungsúrskurðar 514/2020, frá 8. maí, verður þeim ráðstöfunum, sem kveðið er á um í fyrri hlutanum, beitt af þeim sem fer með formennsku í sjálfstjórnarsamfélaginu, sem venjulegur fulltrúi ríkisins á yfirráðasvæðinu.

Grein 8. Vökur og greftrun.

1.     Vigilana má geyma í alls konar aðstöðu, opinberum eða einkaaðilum, að hámarki fimmtán manns hverju sinni í opnum rýmum eða tíu manns í lokuðum rýmum, hvort sem þeir búa saman eða ekki.

2.     Þátttaka í föruneyti til greftrunar eða kveðju vegna líkbrennslu hins látna er takmörkuð við að hámarki fimmtán manns, þar með talið fjölskylda og vinir, auk, eftir því sem við á, guðsþjónusturáðherra eða sambærilegur einstaklingur viðkomandi játningar vegna iðkunarinnar um útfararritanir kveðju hinna látnu.

3.     Í öllum tilvikum verður að virða öryggis- og hreinlætisráðstafanir, sem heilbrigðisyfirvöld hafa komið á til að koma í veg fyrir COVID-19, varðandi viðhald á lágmarks öryggisfjarlægð tveggja metra, handheilbrigði og öndunarmerki.

Grein 9. Tilbeiðslustaðir.

1.     Aðsókn á tilbeiðslustaði verður leyfð að því tilskildu að hún fari ekki yfir þriðjung af getu þess og að farið sé eftir almennum öryggis- og hreinlætisráðstöfunum sem settar eru af heilbrigðisyfirvöldum.

2.     Ef hámarksgeta er ekki skýr ákvörðuð, er heimilt að nota eftirfarandi staðla við útreikning þess:

a)     Rými með einstökum sætum: einn einstaklingur á sæti,

í öllum tilvikum, virða lágmarksfjarlægð einn metra.

b)     Rými með bönkum: einn einstaklingur fyrir hvern línulegan metra banka.

c)     Rými án sætis: einn maður á fermetra af fráteknu svæði

fyrir fundarmenn.

d)     Við umrædda útreikning verður tekið mið af rýminu sem er áskilið fyrir fundarmenn, að undanskildum göngum, sölum, forsetaembættinu og veðstofum, verönd og, ef einhverjum, salernum.

Þegar búið er að ákvarða þann þriðja af fyrirliggjandi afkastagetu verður öryggisfjarlægð að minnsta kosti einn metra milli manna haldið. Birta verður hámarksgetu á sýnilegum stað í rými til tilbeiðslu.

Ekki er heimilt að nota ytri byggingarnar eða almenningsveginn til að fagna tilbeiðsluathöfnum.

3. Með fyrirvara um tillögur hverrar játningar sem taka mið af skilyrðum fyrir því að dýrkun sé rétt fyrir hvert þeirra, skal almennt fylgja eftirfarandi ráðleggingum:

a)             Notkun grímu almennt.

b)             Fyrir hverja fund eða hátíð verður að framkvæma sótthreinsunarverkefni á rýmunum sem notuð eru eða nota og við þróun starfseminnar verður sótthreinsun hlutanna sem snert er oftast endurtekin.

c)             Skipulagðar verður útgönguleiðir og útgönguleiðir til að forðast hópa fólks í

inngangar og umhverfi tilbeiðslustaða.

d)             Brúsa vatns alkóhólsgels eða sótthreinsiefna með veirueyðandi verkun, sem er heimiluð og skráð af heilbrigðisráðuneytinu, verður gerð aðgengileg almenningi, hvað sem því líður við innganginn á dýrðarstaðinn, sem verður ávallt að vera í notkunarskilyrðum.

e)             Notkun blessaðs vatns verður ekki leyfð og þvingunarþráðir verða

verið gert heima.

f)              Auðvelda verður dreifingu fundarmanna á tilbeiðslustaðunum sem gefur til kynna ef nauðsyn krefur sætin eða nothæf svæði eftir því hvaða getu er leyfilegt hvenær sem er.

g)             Í þeim tilvikum þar sem fundarmenn standa beint á jörðu niðri og taka af sér skóna áður en þeir fara inn á tilbeiðslustað, verða persónulegu teppi notuð og skófatnaður settur á staðina sem tilgreind eru, pokaðir og aðskildir.

h)             Lengd fundanna verður takmörkuð við stysta tíma eða

hátíðahöld.

i)              Meðan á fundum eða hátíðarhöldum stendur verður forðast verður eftirfarandi:

1. Persónulegt samband, viðhalda öryggisfjarlægð á öllum tímum.

2. Dreifing hvers konar hlutar, bóka eða bæklinga.

3. Að snerta eða kyssa hluti af alúð og öðrum hlutum sem venjulega eru meðhöndlaðir.

4.º Flutningur kóra.

KAFLI III

Skilyrði fyrir endurupptöku verslunarfyrirtækja og atvinnuhúsnæðis og sambærileg þjónusta við almenning

Grein 10. Opnun á ný í verslunarhúsnæði og atvinnuhúsnæði og svipaða þjónustu.

1. Það getur haldið áfram að opna almenningi alla smásölufyrirtæki og atvinnuhúsnæði og atvinnustarfsemi þar sem starfsemi þeirra var stöðvuð eftir yfirlýsingu um viðvörunarástand samkvæmt ákvæðum greinar 10.1 í konunglegri tilskipun 463/2020, frá 14. mars, að lýsa yfir viðvörunarástandi vegna stjórnunar á heilsufarsástandi af völdum COVID-19, að því tilskildu að þeir hafi gagnlegt sýningar- og sölu svæði 400 fermetrar eða minna, að undanskildum þeim sem eru inni í almenningsgörðum eða verslunarmiðstöðvum án beinan og óháðan aðgang erlendis frá, að því tilskildu að þeir uppfylli allar eftirfarandi kröfur:

a)             Að heildarafkastageta í atvinnuhúsnæði verði lækkuð niður í þrjátíu prósent. Þegar um er að ræða starfsstöðvar sem dreift er í nokkrar verksmiðjur verður viðvera viðskiptavina í hverri þeirra að halda þessu sama hlutfalli.

Í öllum tilvikum verður að tryggja lágmarks tveggja metra fjarlægð milli viðskiptavina. Í atvinnuhúsnæði þar sem ekki er hægt að viðhalda þessari fjarlægð verður aðeins varanleiki innan húsnæðis viðskiptavinar leyfður.

b)             Að komið verði á fót þjónustuáætlun með forgangsþjónustu fyrir aldraða

65 ár.

c)             Að þeir fari að auki eftir þeim ráðstöfunum sem eru í þessum kafla.

2.     Ákvæði þessa kafla, nema öryggis- og hreinlætisráðstafana, sem kveðið er á um í 4., 11. og 12. gr., Eiga ekki við um verslunarstofnanir og atvinnuhúsnæði sem voru þegar opin almenningi í samræmi við grein 10.1 í konungsúrskurði 463 / 2020, frá 14. mars, sem gæti haldið áfram að vera opið, geta stækkað gagnlegt yfirborð sýningar og sölu allt að 400 fermetrar, til sölu á vörum sem heimilaðar eru í umræddri grein 10.1 eða á annan hátt.

3.     Sömuleiðis geta bifreiðaumboð, tæknibúnaðarskoðunarstöðvar og garðamiðstöðvar og plöntuskrifstofur, óháð gagnlegu sýningarsvæði þeirra, opnað almenning aftur með því að nota fyrirfram skipun. sölu.

Sömuleiðis geta sérleyfisstofnanir opinberra aðila á ríkisstigi opnað almenning að nýju, að undanskildum þeim sem staðsettir eru í verslunarmiðstöðvum eða viðskiptagörðum, án beinna og óháðs aðgangs erlendis frá.

4.     Allar starfsstöðvar og húsnæði sem geta opnað almenning aftur samkvæmt ákvæðum þessa kafla, geta, eftir því sem við á, komið fyrir kerfum til að safna vörum sem eru keyptar í gegnum síma eða á netinu frá húsnæðinu, að því tilskildu að þær ábyrgist safn sem er svifið til að forðast mannfjöldann inni húsnæðið eða aðgengi þess.

5.     Heimilt er að koma á ívilnandi heimaflutningskerfi fyrir ákveðna hópa.

6.     Þegar samsvarandi bæjarstjórnir ákveða það og þurfa að koma þessari ákvörðun á framfæri við lögbæra heilbrigðisyfirvöld sjálfstjórnarsamfélagsins, geta markaðir sem stunda starfsemi sína utandyra eða sala án kyrrsetu á þjóðvegum opnað hana aftur, oft kallaðir flóamarkaðir, sem gefur val fremur en matvæla- og heftaafurðir og tryggja að vörurnar sem markaðssettar eru í þeim tryggi neytendur ekki meðferð. Ráðhúsin munu koma á fót fjarlægðarkröfum milli staða og afmörkunarskilyrða á markaði með það að markmiði að tryggja öryggi og fjarlægð milli starfsmanna, viðskiptavina og gangandi.

Í öllum tilvikum verður takmörkun að tuttugu og fimm prósent af venjulegum eða leyfilegum stöðum og innstreymi minna en þriðjungs af venjulegri afkastagetu tryggð, að öðrum kosti er heimilt að auka yfirborðsflatarmál sem leyfilegt er til að stunda þessa starfsemi í slíku leið til að framleiða áhrif sem jafngildir áðurnefndri takmörkun.

Grein 11. Hreinlætisráðstafanir sem krafist er við starfsstöðvar og húsnæði sem eru opnar almenningi.

1. Starfsstöðvar og húsnæði sem eru opin almenningi í samræmi við 10. gr. Skulu framkvæma, að minnsta kosti tvisvar á dag, hreinsun og sótthreinsun aðstöðunnar með sérstakri athygli á algengustu snertiflötum eins og hurðarhnappum, búðum, húsgögnum, handrið, sjálfsala, gólf, sími, snagi, bílar og körfur, kranar og aðrir þættir með svipaða eiginleika, samkvæmt eftirfarandi leiðbeiningum:

a)     Ein af hreinsunum verður framkvæmd, í lok dags.

b)     Hreinsunar- og sótthreinsunarleiðbeiningarnar sem fylgja í

grein 6.1.a) og b).

Fyrir umrædda hreinsun er hægt að framkvæma hlé á opnuninni sem er tileinkuð viðhalds-, hreinsunar- og skiptiverkum allan daginn og helst á hádegi. Þessum lokunartímum fyrir hreinsun verður komið á réttan hátt til neytenda með sýnilegum skiltum eða skilaboðum frá almenningi.

Sömuleiðis verður hreinsun og sótthreinsun vinnustöðva við hverja skiptibreytingu, með sérstakri athygli á borðum og borðum eða öðrum þáttum básanna á flóamörkuðum, skipting þar sem við á, lyklaborð, greiðsstöðvar, snertiskjár, verkfæraverk og annað þættir sem eru næmir fyrir meðferð og huga sérstaklega að þeim sem fleiri en einn starfsmaður notar.

Þegar fleiri en einn starfsmaður mætir á almenning í starfsstöðinni eða húsnæðinu verða hreinsunarráðstafanirnar ekki aðeins til atvinnusvæðisins, heldur einnig, þar sem við á, til einkaaðila starfsmanna, svo sem búningsherbergja, skápa, salerni, eldhús og hvíldarsvæði.

2.     Farið verður yfir rekstur og hreinsun salernis, krana og hurðarhnappa salernanna í verslunarhúsnæði og atvinnuhúsnæði að minnsta kosti einu sinni á dag.

3.     Ef um er að ræða sjálfvirka sölu, sjálfsalar, sjálfsafgreiðslustofur og svipaða starfsemi, verður eigandi þeirra að tryggja samræmi við viðeigandi hollustuhætti og sótthreinsunarráðstafanir, bæði fyrir vélarnar og húsnæðið, svo og upplýsa notendur um rétta notkun þess með því að setja upp upplýsandi merki. Í öllum tilvikum gilda ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í 6. gr.

4.     Salerni atvinnustofnana verða ekki notaðir af viðskiptavinum nema í þeim tilvikum þar sem það er stranglega nauðsynlegt. Í síðara tilvikinu verður salerni, kranar og hurðarhnappar hreinsaðir strax.

Grein 12. Hreinlæti og / eða fyrirbyggjandi aðgerðir fyrir starfandi starfsfólk starfsstöðva og húsnæðis sem opnar almenningi.

Fjarlægðin milli söluaðilans eða þjónustuveitandans og viðskiptavinarins meðan á öllu þjónustuþjónustunni stendur er að minnsta kosti einn metri þegar það eru verndar- eða hindrunareiningar, eða um það bil tveir metrar án þessara þátta. Sömuleiðis verður vegalengdin milli stallanna á útimarkaði eða markaðir sem ekki eru kyrrsetu (götumarkaðir) og gangandi vegfarendur alltaf tveir metrar.

Ef um er að ræða þjónustu sem leyfir ekki viðhald öryggisfjarlægðar milli einstaklinga, svo sem hárgreiðslustofur, snyrtistofur eða sjúkraþjálfun, verður að nota viðeigandi hlífðarbúnað í samræmi við áhættustig sem tryggir vernd bæði starfsmannsins og viðskiptavinur, að þurfa í öllu falli að viðhalda tveggja metra fjarlægð milli eins viðskiptavinar og annars.

Grein 13. Ráðstafanir er varða hollustuhætti viðskiptavina innan starfsstöðva og húsnæðis og á markaði undir berum himni eða sala án kyrrsetu á þjóðvegum.

1.     Búsetutími í starfsstöðvum og húsnæði verður stranglega nauðsynlegur svo að viðskiptavinirnir geti gert innkaup sín eða fengið þjónustuna.

2.     Starfsstöðvar og húsnæði, svo og markaðir utan almennings eða kyrrsetu á almenningsvegum (götumarkaðir), verða að koma skýrt fram um tveggja metra öryggisfjarlægð milli viðskiptavina, með merkjum á jörðu niðri, eða með því að nota beacons, skilti og skilti fyrir þau tilvik þar sem einstaklingsbundin athygli fleiri en eins viðskiptavinar er möguleg á sama tíma, en sami starfsmaður getur ekki framkvæmt samtímis.

3.     Starfsstöðvar og húsnæði verða að gera almenningi kleift að fá vatnsalkóhól-hlaup eða sótthreinsiefni með veirueyðandi virkni sem er heimiluð og skráð af heilbrigðisráðuneytinu, í öllum tilvikum við innganginn í húsnæðið, sem verður alltaf að vera í notkunarskilyrðum, er mælt með ákvæðinu af þessum brúsa einnig í nágrenni markaða undir berum himni eða sala án kyrrsetu á almenningsvegum.

4.     Í starfsstöðvum og atvinnuhúsnæði, sem og á markaði í lausu lofti eða utan kyrrsetusölu á almenningsvegum, sem eru með sjálfsafgreiðslusvæðum, verður starfsmaðurinn að veita þjónustuna frá starfsstöðinni eða markaðnum til að forðast beina meðferð með viðskiptavinir vörunnar.

5.     Prófvörur sem ekki eru til sölu, svo sem snyrtivörur, ilmvörur, og þess háttar sem fela í sér beina meðferð viðskiptavina í röð, er ekki heimilt að gera viðskiptavinum aðgengilegar.

6.     Í starfsstöðvum í textílgeiranum í atvinnuskyni, fatnaði og svipuðu fyrirkomulagi, verður prófunaraðilinn að nota einn einstakling, eftir notkun, verða þeir hreinsaðir og sótthreinsaðir.

Komi til þess að viðskiptavinur reyni á flík sem hann aflar sér ekki í kjölfarið mun eigandi starfsstöðvarinnar framkvæma ráðstafanir svo að plaggið sé hreinsað áður en það er afhent öðrum viðskiptavinum. Þessi ráðstöfun mun einnig eiga við um ávöxtun yfirhafna af viðskiptavinum.

Grein 14. Ráðstafanir varðandi afkastagetu fyrir starfsstöðvar og húsnæði sem eru opnar almenningi.

1.     Starfsstöðvar og húsnæði verða að afhjúpa almenningi hámarksgetu hvers húsnæðis og tryggja að umrædd afkastageta, sem og öryggismál fjarlægð tveggja metra, sé virt innan dyra.

2.     Í þessu skyni verða starfsstöðvar og húsnæði að koma upp kerfum sem gera ráð fyrir talningu og eftirliti með afkastagetu, svo að ekki sé farið yfir það hvenær sem er, og sem verður að fela í sér starfsmennina sjálfa.

3.     Skipta verður um skipulag hreyfingar fólks og dreifingu rýma, ef nauðsyn krefur, til að tryggja möguleika á að viðhalda öryggismálum milli manna sem heilbrigðisráðuneytið þarfnast á hverjum tíma.

Helst, hvenær sem herbergi eru með tvær eða fleiri hurðir, er hægt að koma á fót annarri notkun við inn- og útgönguleiðir og þannig draga úr hættu á fjölgun.

4.     Í starfsstöðvum og atvinnuhúsnæði sem hafa eigin bílastæði fyrir starfsmenn sína og viðskiptavini, þegar aðgangur að aðstöðunni, lesendum miða og starfsmannakorts var ekki hægt að framkvæma sjálfkrafa án snertingar, verður þessu skipt út fyrir handvirkt eftirlit. og stöðugt af öryggisstarfsmönnum, til betri eftirlits með getu reglugerða. Þetta starfsfólk mun einnig hafa eftirlit með því að farið sé að stöðlum um misskipt komu og brottför starfsmanna til og frá starfi sínu, í samræmi við þær vaktir sem stofnunin hefur komið á fót.

Í þínu tilviki, og nema strangar öryggisástæður mæli með öðru, munu hurðirnar sem liggja á stígnum á milli bílastæðisins og aðganginum að versluninni eða skápnum starfsmanna halda áfram að vera opnar til að forðast meðferð á opnunarbúnaðinum.

KAFLI

Skilyrði fyrir endurupptöku veranda á hótel- og veitingastaðarstöðvum fyrir almenning

Grein 15. Opnun aftur á útiverðum hótelsins og veitingastaði.

1. Heimilt er að opna almenning á opnum svæðum hótelsins og veitingahúsanna og takmarka þau við fimmtíu prósent af borðunum sem leyfð voru næsta árið á undan miðað við samsvarandi sveitarstjórnarleyfi. Í öllum tilvikum verður þú að tryggja að réttri líkamlegri fjarlægð að minnsta kosti tveggja metra sé haldið milli borða eða, eftir því sem við á, hópa borða.

Að því er þessa pöntun varðar skal opið verönd teljast til hvers afdekkaðs rýmis eða alls rýmis sem, meðan það er hulið, er umkringdur á hlið að hámarki tvo veggi, veggi eða veggi.

2.     Komi til þess að hótel- og veitingahúsið fái leyfi borgarstjórnar til að auka svæðið fyrir útiveröndina, þá má fjölga borðum í fyrri hlutanum og virða, í öllu falli, fimmtíu prósenta hlutfall milli borða og tiltækt svæði og framkvæma hlutfallslega aukningu á gangandi rými á sama hluta almenningsvegar þar sem veröndin er staðsett.

3.     Hámarksstéttin verður tíu manns fyrir hvert borð eða hóp af borðum. Taflan eða hópurinn af töflunum sem notaðir eru í þessu skyni verður að vera í samræmi við fjölda fólks og gera kleift að virða lágmarks öryggi milli einstaklinga.

Grein 16. Hreinlæti og / eða forvarnir við veitingu veröndarþjónustunnar.

Við veitingu þjónustunnar á verönd hótelsins og veitingastaðanna verður að framkvæma eftirfarandi hollustuhætti og / eða forvarnarráðstafanir:

a)     Hreinsun og sótthreinsun veröndarbúnaðarins, einkum töflur,

stólar, svo og allir aðrir snertiflötur, milli eins viðskiptavinar og annars.

b)     Forgangsröð verður við notkun einsdúkar. Ef þetta er ekki mögulegt, ætti að forðast notkun sömu borðdúkar eða smápípur hjá mismunandi viðskiptavinum og velja efni og lausnir sem auðvelda breytingu þeirra á milli þjónustu og vélræns þvotta í þvottaferli milli 60 og 90 gráður.

c)     Gera skal ráðstöfunum fyrir áfengi eða sótthreinsiefni með veirueyðandi verkun, sem er leyfilegt og skráð af heilbrigðisráðuneytinu, aðgengilegt almenningi, í öllum tilvikum við inngang starfsstöðvarinnar eða húsnæðisins, sem verður ávallt að vera í notkunarskilyrðum.

d)     Forðast verður notkun almennra bréfa sem velja tæki

eiga rafrænar, töflur, veggspjöld eða á annan hátt.

e)     Aukahlutir þjónustunnar, svo sem borðbúnaður, glervörur, hnífapör eða borðlín, verða meðal annars geymdir í lokuðum herbergjum og, ef það er ekki mögulegt, langt frá svæðum þar sem viðskiptavinir og starfsmenn fara um.

f)      Sjálfsafgreiðsluvörur eins og servíettuhringir, tannstönglar, hrogn, olíudósir og önnur svipuð áhöld verður eytt og forgangsraðað einnota monodose eða þjónustu þeirra með öðrum sniðum að ósk viðskiptavinarins.

g)     Notkun salernanna af viðskiptavinum mun uppfylla ákvæði 6.5.

V. KAFLI

Af þjónustu og ávinningi á sviði félagsþjónustu

Grein 17. Þjónusta og bætur á sviði félagslegrar þjónustu.

Félagsþjónusta verður að tryggja skilvirkt veitingu allra þjónustu og hlunninda sem eru í viðmiðunarskrá yfir félagsþjónustu, samþykkt af svæðisráði félagslegrar þjónustu og kerfisins fyrir sjálfræði og umönnun vegna ósjálfstæði. Til þess verða miðstöðvar og þjónusta þar sem umrædd þjónusta og ávinningur er veitt að vera opin og tiltæk til augliti til augliti til borgarbúa, hvenær sem slíkt er nauðsynlegt, og með fyrirvara um samþykkt forvarna- og hollustuháttaaðgerða sem stjórnvöld hafa komið á fót . hollustuhætti. Þegar mögulegt er verður forgangsröðun á þjónustu með fjarskiptum forgangsraðað með því að geyma athygli manna á þeim tilvikum þar sem hún er nauðsynleg.

Í öllum tilvikum verður aðgengi að aðgangi að meðferð, endurhæfingu, snemma og dagvistunarþjónustu tryggt fyrir fólk með fötlun og / eða í ósjálfstæðum aðstæðum.

VI. KAFLI

Skilyrði fyrir endurupptöku mennta- og háskólamiðstöðva

Grein 18. Opnun fræðslumiðstöðva á ný.

1.     Heimilt er að opna fræðslumiðstöðvar fyrir sótthreinsun, ástand og til að sinna stjórnsýsluaðgerðum.

Það verður á ábyrgð forstöðumanna fræðslumiðstöðva að ákvarða kennslu- og aðstoðarfólk sem er nauðsynlegt til að sinna fyrrgreindum verkefnum.

2.     Við framkvæmd stjórnsýsluverkefna sem um getur í fyrsta hlutanum verður að tryggja líkamlega öryggisfjarlægð tveggja metra.

Grein 19. Hreinlæti og / eða fyrirbyggjandi aðgerðir í fræðslumiðstöðvum.

Til að þróa starfsemina sem gert er ráð fyrir í fyrri grein verða menntamiðstöðvarnar að fylgja eftirfarandi hreinlætis- og / eða forvarnarráðstöfunum:

a)     Hreinsun og sótthreinsun miðstöðvarinnar verður framkvæmd með fyrirséðum skilmálum

í 6. grein.

b)     Skipta verður um skipulag hreyfingar fólks og dreifingu rýma, ef nauðsyn krefur, til að tryggja möguleika á að viðhalda öryggismálum milli manna sem heilbrigðisráðuneytið þarfnast á hverjum tíma.

c)     Notkun pappírsskjala og dreifingu þeirra verður takmörkuð eins mikið og mögulegt er.

d)     Aðdráttarafl almennings mun hafa aðskilnaðarráðstafanir milli

starfsmenn fræðslumiðstöðvar og notendur.

e)     Fræðslumiðstöðvar verða að veita starfsmönnum sínum efni af

nauðsynleg vernd til að framkvæma aðgerðir sínar.

Grein 20. Opnun á ný háskólastöðvum og rannsóknarstofum.

1.     Heimilt er að opna háskólamiðstöðvarnar til að framkvæma sótthreinsun og ástand þeirra, svo og óhjákvæmilegt stjórnunarferli.

Við framkvæmd stjórnunarverkefna sem um getur í málsgreininni á undan verður að tryggja líkamlega öryggisfjarlægð sem er tveggja metrar á milli starfsmanna sem og milli þeirra og nemendanna.

Háskólar verða að veita starfsmönnum sínum nauðsynleg verndarefni til að sinna störfum sínum.

2.     Heimilt er að opna háskólarannsóknarstofurnar fyrir eigin rannsóknarverkefni. Í öllum tilvikum þarf að tryggja líkamlega öryggisfjarlægð milli tveggja starfsmanna á rannsóknarstofu.

Af hálfu háskólanna verður að láta starfsfólki rannsóknarstofnanna í té nauðsynlegt verndarefni til að sinna störfum sínum.

Sömuleiðis verður starfsfólk rannsóknarstofunnar að sótthreinsa allt það efni sem notað er þegar notkun þess er lokið.

3.     Til að opna aftur verða háskólar og rannsóknarstofur að fylgja hollustuhætti eða forvarnarráðstöfunum sem kveðið er á um í skólum í 19. gr.

VII. Kafli

Sveigjanleiki í vísindum og nýsköpun

Grein 21. Smám saman opnun vísindatæknilegra aðstöðu.

1.     Aðilar af opinberum og einkareknum toga sem þróa eða styðja við vísindalegar og tæknilegar rannsóknir, þróunar- og nýsköpunarstarfsemi á öllum sviðum atvinnulífsins og samfélagsins, sem hafa haft áhrif á starfsemi þeirra, að öllu leyti eða að hluta, af yfirlýsingunni um viðvörunarstaðinn og í röð viðbyggingar, getur endurræst það og það sem tengist aðstöðu þess.

2.     Til að uppfylla ákvæði undanfarandi málsgreinar skal vernda alla einstaklinga sem veita þjónustu í því og farið sé að almennum forvarnar- og hollustuháttaraðgerðum gegn COVID-19 sem heilbrigðisyfirvöld hafa tilgreint og verður að tryggja. reglugerðum sem tengjast öryggi og heilsu vinnu, sem tryggir þróun starfseminnar við öryggisskilyrði, sjálfsvernd og félagslega fjarlægð.

Sömuleiðis verður reglulega hreinsun og sótthreinsun húsnæðis og aðstöðu þar sem slík starfsemi er framkvæmd, í þeim tilgangi verður farið eftir ákvæðum 6. gr.

3.     Í öllum tilvikum verður stuðlað að samfellu fjarvinnslu fyrir þá starfsmenn eða fólk sem veitir þjónustu í umræddum aðilum og getur framkvæmt vinnu sína lítillega og tryggt að starfsmenn séu nauðsynlegir til þróunar rannsókna, vísindamenn og tæknimenn geta framkvæmt sína starfsemi á vinnustað, í samræmi við viðeigandi reglugerðir.

4.     Sömuleiðis og að því tilskildu að þetta samrýmist þróun slíkra vísindalegra og tæknilegra rannsókna-, þróunar- og nýsköpunarstarfsemi, er heimilt að koma á skipulagsvinnufyrirkomulagi eða annarri aðlögun vinnutíma til að tryggja verndarráðstafanir, sem kveðið er á um í þessari grein, í í samræmi við viðeigandi reglugerðir. Það verður að tryggja að þegar vinnuskiptum er lokið og áður en nýja vaktin er komin í gegn verður vinnuumhverfið sótthreinsað.

5. Það verður     samsvara forstöðumönnum eða forstöðumönnum þeirra aðila sem endurræsa starfsemi sína til að samþykkja á hvetjandi hátt beitingu ákvæða þessarar greinar.

6.     Þegar um er að ræða aðila opinberra starfsmanna ríkisins skal samþykkt ráðstafana, sem kveðið er á um í þessari grein, fara fram í samræmi við eigin viðeigandi reglugerðir.

Grein 22. Halda vísindalegar eða nýstárlegar málstofur og ráðstefnur.

1.     Ráðstefnur, fundir, viðburðir og málstofur á sviði vísindalegra og tæknilegra rannsókna, þróunar og nýsköpunar verða leyfðar.

2.     Slíkir atburðir geta verið kynntir af öllum aðilum af opinberum eða einkareknum toga, að því tilskildu að þeir miði að því að bæta og auka þekkingu á einhverju sviði rannsókna, þróunar eða nýsköpunar, til að efla vísindarannsóknir. og tæknileg á öllum sviðum, efla flutning þekkingar eða efla nýsköpun og samkeppnishæfni.

3.     Í öllum tilvikum, sagðir atburðir verða ávallt að vera í samræmi við nauðsynlega líkamlega vegalengd tveggja metra, án þess þó að fara yfir fjöldann allan af þrjátíu þátttakendum, og þátttöku þeirra sem ekki geta augliti til auglitis augliti til auglitis að fjarlægja.

4.     Þegar ekki er hægt að tryggja um það bil tveggja metra öryggisfjarlægð milli allra fundarmanna á umræddum atburðum, þingum og málstofum, svo og þeirra starfsmanna sem veita þjónustu sína í og ​​fyrir þá, verður það tryggt að þeir hafi verndarbúnaður sem hæfir stigi áhættu, sem tryggir þróun slíkrar starfsemi við aðstæður varðandi öryggi, sjálfsvernd og félagslega fjarlægingu og hreinsun og sótthreinsun húsnæðisins og aðstöðunnar þar sem þær eru framkvæmdar, í þeim tilgangi ákvæði greinarinnar 6.

5. Það verður     samsvara forstöðumönnum eða forstöðumönnum þeirra aðila sem boða til atburðanna sem um getur í þessari grein til að samþykkja á hvetjandi hátt beitingu ákvæða þessarar sömu.

6.     Þegar um er að ræða aðila opinberra starfsmanna ríkisins skal samþykkt ráðstafana, sem kveðið er á um í þessari grein, fara fram í samræmi við eigin viðeigandi reglugerðir.

VIII. KAFLI

Skilyrði fyrir endurupptöku bókasafna til almennings

Grein 23. Opnun á ný heimiluðum bókasöfnum og þjónustu.

1.     Heimilt er að opna bókasöfn, bæði opinberlega og í einkaeigu fyrir lán og skil á verkum, lestur á herbergi, svo og heimildaskrám og bókasafnsupplýsingum.

Ekki er heimilt að framkvæma menningarstarfsemi, stofuathuganir eða millilagnalánastarfsemi sem og aðra þjónustu sem er ætluð almenningi en þeim sem getið er um í fyrri málsgrein. Sömuleiðis verður ekki mögulegt að nota tölvur og tölvutæki bókasafna sem ætluð eru til almennra nota borgaranna, svo og almenningssöfn um almenningsaðgang eða bæklinga á bókasafnskortum.

2.     Þrátt fyrir ákvæði fyrri hluta, í Landsbókasafni Spánar og á sérhæfðum bókasöfnum eða með gömlum, einstökum, sérstökum eða útilokuðum sjóðum af íbúðalánum af einhverjum ástæðum, er heimilt að hafa samráð við birtingu rita sem eru undanskilin heimilalánum. með skerta afkastagetu og aðeins í þeim tilvikum þar sem það er talið nauðsynlegt.

3.     Verkefnin verða beðin um af notendum og útveguð af starfsfólki bókasafnsins.

Þegar haft er samráð um þau verða þeir settir á sérstakan stað og aðskildir frá hvor öðrum í að minnsta kosti fjórtán daga.

Ókeypis aðgangssöfn verða áfram lokuð almenningi.

Grein 24. Hreinlæti og / eða fyrirbyggjandi aðgerðir á bókasöfnum.

1. Áður en bókasöfnin eru opnuð aftur fyrir almenningi verður sá sem fer með hvert þeirra að gera eftirfarandi ráðstafanir í tengslum við aðstöðuna.

a)     Haltu áfram með hreinsun og sótthreinsun aðstöðu, húsgagna og búnaðar

af vinnu.

b)     Á aðgengissvæðunum og í snertistöðvum við almenning, verða skammtar af vatni með áfengi eða sótthreinsiefni með veirueyðandi virkni sem hafa verið leyfðir og skráðir af heilbrigðisráðuneytinu.

c)     Uppsetning hlífðarskjáa, skipting eða hlífðarplötur þegar við á. Sömuleiðis verður að setja merki á gólfið til að gefa fólki sem er að fara á þjónustustöðvar þar sem það þarf að koma þeim til að virða lágmarks öryggisfjarlægð.

d)     Lokaðu, pallborð, settu upp beacons, cordon eða settu upp aðra skiljuþætti til að koma í veg fyrir aðgang notenda að svæðum sem ekki eru virk fyrir hreyfingu notenda.

e)     Lokaðu tölvum fyrir almenna notkun og almenningssöfn um almenningsaðgang

og aðrar bæklingar, sem aðeins má nota starfsmenn bókasafnsins.

f) Gera kleift pláss á bókasafninu til að leggja afhent skjöl eða meðhöndluð skjöl í að minnsta kosti fjórtán daga og hafa nóg af bílum til flutnings.

2.     Sá sem hefur umsjón með hverju bókasafna verður að skipuleggja verkið á þann hátt að tryggt sé að meðhöndlun bóka og annars efnis fari fram með sem minnstum fjölda starfsmanna.

3.     Sá sem hefur umsjón með hverju bókasafnanna mun draga úr getu til þrjátíu prósenta til að tryggja að farið sé eftir félagslegum fjarlægðaraðgerðum.

4.     Til að þróa starfsemina sem gert er ráð fyrir í þessum kafla verða bókasöfnin að fylgja eftirfarandi hollustuhætti og / eða forvarnarráðstöfunum:

a)             Hreinsun og sótthreinsun miðstöðvarinnar verður framkvæmd með fyrirséðum skilmálum

í 6. grein.

b)             Skipta verður um skipulag hreyfingar fólks og dreifingu rýma, ef nauðsyn krefur, til að tryggja möguleika á að viðhalda öryggismálum milli manna sem heilbrigðisráðuneytið þarfnast á hverjum tíma.

c)             Aðdráttarafl almennings mun hafa aðskilnaðarráðstafanir milli

bókasafnsstarfsmenn og verndarar.

d)             Með fyrirvara um ákvæði 24. gr.) Verða bækurnar ekki sótthreinsaðar og

pappírsrit.

e)             Á þeim svæðum þar sem aðgangur er að og í snertistöðvum við almenning, verða skammtar af vatni með áfengi eða sótthreinsiefni með veirueyðandi virkni sem hafa verið leyfðir og skráðir af heilbrigðisráðuneytinu.

f)              Ef gestir þurfa að nota salernin, hvað á við

kveðið er á um í grein 6.5.

Grein 25. Upplýsingar ráðstafanir.

Veggspjöldum og öðrum upplýsingaskjölum um hollustuhætti og hollustuhætti við réttar notkun á bókasafnsþjónustu verða sett upp í bókasafnsaðstöðu.

Upplýsingarnar sem boðið er upp á ættu að vera skýrar og sýndar á sýnilegustu stöðum, svo sem þverpunktum, búðum og inngangi bókasafnsins.

KAFLI IX

Skilyrði fyrir því að opna söfn fyrir almenningi

Grein 26. Opinberar heimsóknir á söfn og ráðstafanir til að stjórna getu.

1.     Söfn, af hvaða eignarhaldi og stjórnun sem er, geta opnað aðstöðu sína fyrir almenningi til að leyfa heimsóknir í safnið og tímabundnar sýningar og draga úr fyrirhuguðum afköstum fyrir hvert herbergi þess og almenningsrými í þriðjung.

2.     Í öllum tilvikum verða söfn að laga aðstöðu sína til að tryggja vernd bæði starfsmanna og borgarbúa sem heimsækja þá. Meðal annarra ráðstafana er hægt að koma á breytingum á leiðum, fyrirkomulagi innganga og útganga eða útilokun á herbergjum sem ekki leyfa að viðhalda lágmarks öryggisfjarlægð.

3.     Aðeins heimsóknir verða leyfðar og menningar- eða fræðslustarfsemi verður ekki leyfð.

Notkun safnþátta sem hannaðir eru til áþreifanlegrar notkunar fyrir gestinn verður óvirk. Hljóðleiðbeiningar, herbergi bæklingar eða annað svipað efni verða ekki aðgengileg gestum.

4.     Heimsóknirnar verða einstakar, skilningurinn sem slíkur bæði heimsókn manns og fjölskyldueining eða svipuð sambúðareining, að því tilskildu að öryggisfjarlægð tveggja metra sé viðhaldið.

5.     Afkastagetumörkin sem kveðið er á um í fyrsta hlutanum verða háð eftirliti bæði við sölusölu og á netinu miða sölu Til að gera þetta, ef nauðsyn krefur, mun hvert safn gera almenningi aðgengilegan hámarksfjölda miða á klukkustund.

The á netinu sölu mælt verður með miðanum og ef um er að ræða kaup á miðasölunni gilda ákvæði greinar 6.6.

6.     Allur almenningur, þar með talinn sá sem bíður eftir að fá aðgang að safninu, verður að halda tveggja manna öryggisfjarlægð. Í þessu skyni verður að setja vinyl eða aðra svipaða þætti á jörðina til að merkja umrædda fjarlægð á aðgengissvæðum og bíða.

7.     Starfsfólk almannaþjónustunnar mun minna gesti á nauðsyn þess að fylgja þessum leiðbeiningum bæði á dreifissvæðum og í sýningarsölum.

8.     Vinstri farangur þjónusta verður ekki í boði.

Grein 27. Forvarnarráðstafanir fyrir hollustuhætti og hollustuhætti fyrir heimsóknir almennings.

1.     Á svæðum þar sem aðgangur er að og í snertistöðvum við almenning, svo sem miðasölur eða upplýsingaskrifstofur, verða skammtar af vatni með alkóhólalkóhól eða sótthreinsiefni með veirueyðandi virkni, sem heilbrigðisráðuneytið hefur skráð og skráð fyrir handhreinsun, notaðir fyrir gestir.

2.     Skjár eða svipaðir verndarþættir verða settir upp á þeim stöðum eins og miðasölum eða upplýsingaskrifstofum sem fela í sér bein tengsl milli starfsmanna og heimsóknar almennings.

3.     Sömuleiðis verður að koma á nauðsynlegum skilti í byggingum og aðstöðu og upplýsa borgarana um vefsíður sínar og félagslega net um lögboðnar ráðstafanir varðandi heilsu og hollustuhætti við heimsóknir og um þá sem svara í máli þeirra stjórnvalda eða aðila sem eiga eða stjórna þeim.

4.     Gerð verður reglulega hreinsun og sótthreinsun safnsins, í þeim tilgangi verður farið eftir ákvæðum 6. greinar.

Hins vegar ætti að meta hvort yfirborðin sem á að meðhöndla hafi sögulegt eða listrænt gildi eða ekki, að laga sótthreinsiefnið að menningarverðmætinu sem þeim ber að nota.

Hreinsunaraðgerðir munu einnig fela í sér ytri fleti sýningarskápa sem gesturinn kann að hafa snert.

5.     Verði gestir að nota salernin verður farið eftir ákvæðum 6.5.

Grein 28. Aðgerðir til að koma í veg fyrir atvinnuáhættu í tengslum við starfsfólk safnsins.

Með fyrirvara um tafarlausa beitingu þessarar fyrirskipunar verða eigendur eða stjórnendur safna að koma á nauðsynlegum ráðstöfunum til að koma í veg fyrir áhættu til að tryggja að starfsmenn, hvort sem þeir eru opinberir eða einkaaðilar, geti sinnt skyldum sínum við viðeigandi skilyrði, í öllum tilvikum sem um er að ræða almennar forvarnir og hollustuhætti gegn COVID-19 sem heilbrigðisyfirvöld hafa gefið til kynna.

X. KAFLI

Aðstæður þar sem framleiðsla og tökur á hljóð- og myndmiðlum verða að eiga sér stað

Grein 29. Starfsemi hljóð- og myndmiðla.

Eftirfarandi starfsemi tengd framleiðslu og kvikmyndum á hljóð- og myndmiðlum má framkvæma að því tilskildu að farið sé að hollustuhætti og hollustuhætti sem kveðið er á um í þessari röð:

a)      Val á stöðum.

b)      Almenn búnaðarstjórnun.

c)      Starfsemi framleiðslusviðs.

d)      Starfsemi stjórnunardeildar.

e)      Starfsemi myndlistardeildar.

f)       Starfsemi förðunar- og hárgreiðslusviðs.

g)      Starfsemi fataskápadeildarinnar.

h)      Starfsemi lýsingardeildar.

i)        Starfsemi vélafræðideildar.

j)        Starfsemi ljósmyndadeildar.

k)      Starfsemi hljóðdeildar.

l)        Starfsemi listamannadeildarinnar: Leikarar / leikkonur.

m)     Starfsemi Artistic Team deildarinnar: Uppstilling.

n)      Starfsemi listamannadeildarinnar: ólögráða börn.

o)       Veisluþjónusta.

p)      Önnur starfsemi tengd eftirvinnslu.

Grein 30. Forvarnir og hollustuhættir gegn COVID-19 í hljóð- og myndmiðlun.

Auk þess að fylgja almennum forvörnum og hollustuháttum gegn COVID-19 sem heilbrigðisyfirvöld hafa gefið til kynna, verður að gera eftirfarandi ráðstafanir meðan á hljóð- og myndmiðlun stendur:

a)     Starfshópum verður fækkað í nauðsynlegan fjölda fólks.

b)     Þegar eðli starfseminnar leyfir það verður samsvarandi fjarlægð milli einstaklinga haldið við þriðja aðila, svo og notkun hlífðarbúnaðar sem hentar áhættustiginu.

c)     Þegar eðli starfseminnar leyfir ekki virðingu milli mannlegs fjarlægðar, munu þeir sem taka þátt nota verndarbúnað sem hentar áhættustiginu sem verndarráðstöfun.

d)     Í tilvikum þar sem eðli verksins leyfir ekki virðingu fyrir fjarlægð milli einstaklinga eða notkun hlífðarbúnaðar sem hæfir stigi áhættu, eins og gildir um leikara og leikkonur, verður öryggisráðstöfunum sem ætlað er fyrir hvert mál fylgt. Sérstaklega frá tilmælum heilbrigðisyfirvalda.

e)     Komið verður á ráðleggingum þannig að flutningur yfir á vinnusvæðin og tökur fari fram með sem minnstu áhættu og starfsmennirnir upplýsi um flutningatæki sem þeir nota í hverju tilviki.

f)      Við förðun, hárgreiðslu og fataskáp verður að nota viðeigandi hlífðarbúnað í samræmi við áhættustigið sem tryggir vernd bæði starfsmannsins og listamannsins, í öllu falli að tryggja viðhald tveggja metra fjarlægðar milli listamannanna. og sótthreinsun efna eftir hverja notkun.

g)     Ráðstöfunum verður hrundið í framkvæmd svo að flíkurnar séu hreinsaðar áður en þær eru veittar öðrum.

Grein 31. Skilyrði fyrir kvikmyndatöku.

1.     Hægt er að gera kvikmyndir á settum og einkarýmum, svo og í almenningsrýmum sem hafa samsvarandi heimild frá borgarstjórn.

2.     Hreinsa skal hylki og sótthreinsa fyrir tökur, í þeim tilgangi verður farið eftir ákvæðum 6. greinar.

3.     Þeir geta verið skotnir á sett og í einkareknum úti rýmum eftir að hafa lagt mat á starfsáhættu og samþykkt samsvarandi forvarnir.

4.     Hægt er að hefja tökur þar sem engin bein líkamleg samskipti eru með snertingu leikara og leikkona í samræmi við ákvæði almennra forvarna- og hollustuháttaaðgerða gegn COVID-19 sem heilbrigðisyfirvöld hafa gefið til kynna. Aftur á móti, í því tilfelli sem um getur í 30.d) grein, verður að koma á sérstökum ráðstöfunum fyrir hvert einstakt tilfelli af þeim sem bera ábyrgð á kvikmyndum á grundvelli tilmæla heilbrigðisyfirvalda.

Grein 32. Vernd, merkjasendingar og upplýsingaþættir um aftrappunarskilyrði.

1.     Setja þarf upp merkisþætti, upplýsandi veggspjöld með hollustuhætti og önnur skilaboð sem teljast viðeigandi til að tryggja að farið sé að hollustuhætti og forvarnarráðstöfunum gegn COVID-19 á tökunni.

2.     Framleiðslufyrirtækið verður að gera aðilum framleiðslunnar tiltækar viðeigandi forvarnarþætti til að rétta þróun verka sinna.

3.     Þegar það er mögulegt verður lágmarks öryggi vegalengd milli einstaklinga tilgreind með merkjum á jörðu niðri, eða með því að nota leiðarljós, merki og skilti.

XI. KAFLI

Opnun almennings á húsnæðinu og starfsstöðvunum þar sem menningarathafnir og sýningar fara fram

Grein 33. Opnun húsnæðis og starfsstöðva þar sem menningarathafnir og sýningar fara fram.

Hægt verður að opna almenningi á ný um allar húsnæði og starfsstöðvar þar sem menningarathafnir og sýningar fara fram þar sem starfsemi þeirra var stöðvuð eftir yfirlýsingu um viðvörunarástand í samræmi við ákvæði greinar 10.1 í konunglegri tilskipun 463/2020, mars 14, að því tilskildu að þeir fari ekki yfir þriðjung leyfisgetu. Að auki, ef þeir eru framkvæmdir á lokuðum stöðum, geta ekki verið fleiri en þrjátíu manns í heildina og, ef þeir eru utandyra, mun umrædd hámarksgeta vera tvö hundruð manns, að því tilskildu að þeir uppfylli kröfur þessarar skipunar.

Grein 34. Inngangur, brottför og umferð almennings í lokuðum og opnum lofthelgisstöðvum.

1. Varðandi sameignir í lausu húsnæði og lokuðum herbergjum þar sem almenningur er vistaður verður að uppfylla eftirfarandi kröfur:

a)             The á netinu sölu mælt verður með miðanum og, ef um er að ræða kaup á miðasölunni,

Ákvæði greinar 6.6 eiga við.

b)             Það verður alltaf tryggt að áhorfendurnir sitji og haldi

öryggisfjarlægð sett af heilbrigðisyfirvöldum.

c)             Mælt er með því, eftir eiginleikum lokaðs húsnæðis eða úti rýmis, að allir inngangar og sæti séu rétt númeruð og sæti sem standast ekki skilyrði fyrir líkamlegri fjarlægð verði að vera óvirk, svo og þau sem ekki eru seld. Komist verður hjá fólki milli raða, sem felur í sér að virða ekki öryggisfjarlægðina, eins og kostur er.

d)             Bil verður komið fyrir á gólfinu við aðgang að herberginu.

e)             Hurðirnar verða opnaðar nægjanlega fyrirfram til að leyfa a

skjögur aðgangur, og viðeigandi tímabönd verða að vera stillt fyrir aðgang.

f)              Ekkert handrit eða forrit eða önnur pappírsgögn verða afhent.

g)             Þegar ekki er hægt að tryggja öryggisfjarlægð milli manna,

Það mun tryggja að fullnægjandi verndarbúnaður sé tiltækur fyrir áhættustigið.

h)             Brottför almennings í lok sýningar verður að fara fram í a

svipt af svæðum, sem tryggir fjarlægð milli fólks.

2.     Á sýningum er mælt með því að engin millihlé verði. Komi til þess að óhjákvæmilegt sé, verður þetta hlé að vera í nægjanlegan tíma svo að útgönguleið og innkoma meðan á hléi stendur er einnig yfirþyrmd og með sömu skilyrðum og aðkoma og útgöngu almennings.

3.     Viðbótarþjónusta, svo sem verslanir, mötuneyti eða fatahengi, verður ekki veitt.

4.     Fyrir og eftir sýninguna verða tilkynningar tilkynntar og muna um hollustuhætti og fjarlægð ráðstafana.

5.     Þegar mögulegt er verður fjarlægðin milli starfsmanna herbergi og almennings við umönnunar- og gistingarferlið um það bil tveir metrar.

Grein 35. Hreinlætisráðstafanir sem verður að beita fyrir almenning sem fer til umræddra starfsstöðva.

1.     Starfsstöðvar og húsnæði, lokuð eða utandyra, sem eru opin almenningi, skulu framkvæma hreinsun og sótthreinsun að minnsta kosti einu sinni á dag, áður en almenningur er opnaður og, ef um er að ræða ýmis störf, fyrir hverja þeirra, sem fram í 6. grein.

2.     Starfsstöðvar, húsnæði og úti rými verða að gera almenningi til ráðstöfunar vatns alkóhólalkóhól eða sótthreinsiefni með veirueyðandi virkni sem er heimiluð og skráð af heilbrigðisráðuneytinu, við inngang starfsstöðvarinnar, húsnæðisins eða rýmisins, og verður ávallt að vera með tilliti til notkunar.

3.     Hreinsun og sótthreinsun lokaðra sala og útihúss verður að fara fram fyrir hverja sýningu. Ef um er að ræða ýmsar aðgerðir, áður en hver þeirra verður, verður að gera nýja sótthreinsun áður en almenningur fer inn í herbergið eða útihólfið, með þeim skilmálum sem tilgreindir eru í þessari röð. Í þessum tilgangi gilda ákvæði 6. gr.

4.     Sömuleiðis verður starfsstöðin að halda áfram að hreinsa og sótthreinsa salernin í byrjun og í lok hverrar sýningar, sem og eftir hlé eða hlé.

Grein 36. Sameiginlegar verndaraðgerðir fyrir listahópa.

1. Auk almennra hreinlætis- og forvarnarráðstafana sem kveðið er á um í þessari röð munu eftirfarandi ráðstafanir eiga við um listahópa sem um getur í þessum kafla:

a)     Þegar það eru nokkrir listamenn samtímis á sviðinu mun listræna stefnan reyna að viðhalda öruggri heilsufar í þróun sýningarinnar.

b)     Í þeim sýningum eða sýningum þar sem ekki er hægt að halda umræddri öryggisfjarlægð, né heldur notkun hlífðarbúnaðar sem hæfir stigi áhættu, eins og gildir um leikara og leikkonur, eru öryggisráðstafanir hannaðar fyrir hvert einstakt tilfelli út frá ráðleggingum heilsu yfirvöldum.

c)     Bæði sýningar og æfingar munu tryggja hreinsun og sótthreinsun alls flata og hljóðfæra sem listamennirnir geta komist í snertingu fyrir hverja æfingu. Búningum verður ekki deilt á nokkurn tíma af mismunandi listamönnum ef þeir hafa ekki áður verið þrifnir og sótthreinsaðir.

Grein 37. Aðgerðir til varnar áhættu fyrir tæknimenntaða starfsmenn.

1.     Samskiptabúnaðurinn eða tólin verða að vera persónuleg og ekki framseljanleg, eða hlutirnir sem eru í beinni snertingu við líkama viðkomandi munu hafa skiptanleg atriði.

2.     Tæki sem þarf að meðhöndla af öðru starfsfólki verður að sótthreinsa fyrir hverja notkun.

3.     Í þeim störfum sem fleiri en einn einstaklingur verður að vinna og ekki er hægt að viðhalda öryggisfjarlægðinni verða allir starfsmenn sem taka þátt að nota viðeigandi hlífðarbúnað fyrir áhættustig.

XII. Kafli

Aðstæður þar sem íþróttaiðkun og íþróttaiðkun verður að fara fram

Grein 38. Opnun afkastamiðstöðvanna.

1. Aðgangur að hátæknistöðvum er leyfður fyrir íþróttamenn sem eru samþættir í samþykktu dagskrárliðina, íþróttamenn á háu stigi (DAN), íþróttamenn í hátækni (DAR) og þá sem viðurkenndir eru af þjóðarhagsmunum af æðri íþróttaráði.

Í þessari röð eru hátæknistöðvarnar (CAR), hátæknissérfræðingarnar (CEAR), íþróttatæknimiðstöðvarnar (CTD) og íþróttatæknigreynslumiðstöðvarnar (CETD) samþættar íþróttatæknikerfinu með íþróttum áætlanir sem samþykktar eru af Æðri íþróttaráði eða hafa heimild af lögbærum aðilum sjálfstjórnarsamfélaganna.

2.     Aðeins þjálfari getur fengið aðgang að íþróttamönnum ef nauðsyn krefur, aðstæður sem þarf að vera viðurkenndur á viðeigandi hátt, að undanskildum einstaklingum með fötlun eða börn sem þurfa návist félaga.

3.     Íþróttamennirnir og tamningamennirnir sem um getur í þessari grein geta fengið aðgang að æfingamiðstöðinni (BÍL, CEAR, CTD eða CETD) næst búsetu sinni á yfirráðasvæði héraðsins. Ef engin þjálfunarmiðstöð er í héraði þeirra munu þeir geta nálgast aðra frá sjálfstjórnarsamfélagi sínu, og ef það er ekki, munu þeir geta fengið aðgang að þeim sem staðsettur er í sjálfstæðu samfélagi sem liggur að, jafnvel þó íþróttaáætlunin geti sem þeir tilheyra er tengt annarri miðstöð. Nauðsynlegt verður, ef þú verður að fara utan marka landareiningarinnar, útgáfu faggildingar af samsvarandi íþróttasambandi eða aðilanum sem á aðstöðuna þar sem þú ert að fara að æfa.

4.     Framangreindar miðstöðvar munu bera kennsl á samræmingaraðila til að fara að þeim ráðstöfunum sem kveðið er á um í þessari röð, svo og læknishöfðingi, með reynslu í íþróttalækningum, sem sjálfsmynd og tengiliðaupplýsingar verða sendar til æðri íþróttaráðs í aðdraganda upphafsins af þjálfuninni í þessum aðstöðu.

5.     Íþróttasamböndin, sem eru til staðar í hverri afkastamiðstöð, munu tilnefna tæknistjóra sem hefur umsjón með því að samræma tæknimenn íþróttasambandsins, til að senda nauðsynlegar upplýsingar til umsjónarmanns High Performance Center.

6.     Hver miðstöð mun koma á grundvallarreglum um hollustuhætti og aðgengi áður en hún er opnuð, í samræmi við ákvæði almennra forvarna- og hreinlætisráðstafana gegn COVID-19 sem heilbrigðisyfirvöld hafa gefið til kynna.

Sömuleiðis, áður en miðstöðin opnast, verður hún hreinsuð og sótthreinsuð.

7.     Einingin sem á miðstöðina getur samþykkt að opna íbúðarhús og veitingaþjónustu í samræmi við ráðstafanir sem settar eru fram í þessari röð fyrir þessa tegund starfsstöðvar.

8.     Æfingarnar verða helst framkvæmdar hver fyrir sig og verkefnin sem fara fram verða alltaf unnin án líkamlegrar snertingar og með virðingu fyrir öryggisfjarlægð sem heilbrigðisráðuneytið hefur sett.

9.     Sett verða upp tímasetningar fyrir aðgang og þjálfun þar sem íþróttarými eru notuð eftir lok hverrar vaktar. Þjálfunarvaktirnar standa að hámarki í tvo og hálfan tíma og virða skal lágmarks öryggisfjarlægð í hverju þeirra og virða mörkin þrjátíu prósent af getu íþróttamanna eftir því hvaða yfirborð aðstöðunnar er.

Grein 39. Þróun meðalþjálfunar í faglegum deildum.

1.     Íþróttafélög eða hlutafélög í íþróttum geta stundað meðalstórar æfingar sem samanstanda af því að æfa einstaklingsmiðuð verkefni af líkamlegum og tæknilegum toga, sem og að stunda ekki tæmandi taktískar æfingar, í litlum hópum ýmissa íþróttamanna, allt að tíu að hámarki , viðhalda forvarnarvegalengdum, tveggja metra almennt, og forðast í öllu falli aðstæður þar sem líkamleg snerting á sér stað. Til að gera þetta geta þeir notað aðstöðuna sem til ráðstöfunar er í samræmi við þær ráðstafanir sem heilbrigðisyfirvöld setja.

2.     Ef val á styrktarþjálfunarstjórn verður að fylgja þeim sérstökum ráðstöfunum sem komið er á fót fyrir þessa tegund þjálfunar af heilbrigðisyfirvöldum og æðri íþróttaráði. Bæði ef þörf er á búsetuþjónustunni sem og opnun veitingastaðarins og kaffistofuþjónustuna verður að fylgja þeim ráðstöfunum sem settar eru í þessari röð fyrir þessa tegund starfsstöðvar.

3.     Árangur þjálfunarverkefna verður framkvæmdur hvenær sem hægt er í beygju og forðast að fara yfir þrjátíu prósent af afkastagetu sem aðstöðin hefur fyrir íþróttamenn til að viðhalda lágmarks vegalengdum sem nauðsynlegar eru til að vernda heilsu íþróttamanna.

4.     Tæknimennirnir, sem nauðsynlegir eru til þróunar þeirra, geta sótt æfingarnar, þar sem þeir verða að viðhalda almennum forvörnum og hollustuháttum gegn COVID-19 sem heilbrigðisyfirvöld hafa gefið til kynna. Umrædd tæknimenn munu skipa yfirmann sem mun tilkynna atvikin til umsjónarmanns íþróttaaðilans.

5.     Hægt er að nota búningsklefana með virðingu fyrir ákvæðum þess efnis í almennum forvörnum og hollustuháttum gegn COVID-19 sem heilbrigðisyfirvöld hafa gefið til kynna.

6.     Ekki er víst að fjölmiðlar mæti á æfingarnar.

Grein 40. Algengar ráðstafanir til opnunar hátæknimiðstöðva og þróunar meðalþjálfunar í faglegum deildum.

1. Heimilt er að halda tæknilega vinnufundi með að hámarki tíu þátttakendum og halda alltaf samsvarandi öryggisfjarlægð og nota nauðsynlegar verndarráðstafanir.

Í þessum tilgangi er tæknilegum vinnufundum skilið sem fræðilegar ráðstefnur sem tengjast því að skoða myndbönd eða tæknileg erindi til að fara yfir þætti sem eru tæknilegir, taktískir eða íþróttamennskir ​​í tengslum við síðari æfingar sem þjálfarinn framkvæmir með íþróttamönnunum.

2.     Lækniseftirlit og eftirfylgni starfsfólks sem aðgangur að miðstöðinni verður framkvæmd, bæði íþróttamenn, tæknimenn og aðlögunarhæft starfsfólk, í samræmi við ákvæði almennra forvarna- og hreinlætisráðstafana gegn COVID-19 sem heilbrigðisyfirvöld hafa gefið til kynna.

3.     Þjálfunin mun ekki hafa tilvist aðstoðarfólks né leggöngum, sem dregur úr starfsfólki þjálfunarstöðvarinnar í lágmarksfjölda sem nægir til að veita þjónustuna.

4.     Í öllum tilvikum verður fylgt þeim forvarnar- og verndarráðstöfunum sem komið er á fót af heilbrigðisyfirvöldum.

5.     Regluleg hreinsun og sótthreinsun aðstöðunnar verður að fara fram í samræmi við ákvæði 6. greinar. Sömuleiðis verður efnið sem íþróttamennirnir nota, hreinsað og sótthreinsað í lok hverrar æfingarvaktar og í lok dags.

6.     Fyrir notkun efna og líkamsræktarstöðva verður nauðsynlegt að beita viðeigandi verndarráðstöfunum fyrir íþróttamenn og tæknimenn. Almennt mega íþróttamenn ekki deila efni. Ef þetta er ekki mögulegt verður að sótthreinsa búnað eða efni sem notað er til taktískra æfinga eða tiltekinna æfinga eða til vélræns viðhalds og efnis eða öryggisbúnaðar eftir hverja notkun.

Grein 41. Opnun íþróttamannvirkja úti.

1.     Heimilt er að opna útivistaríþróttaaðstöðu fyrir íþróttastarfsemi með þeim takmörkunum sem settar eru fram í þessari grein.

2. Þeir     er hægt að fá aðgang að öllum borgurum sem vilja iðka íþróttir, þar á meðal afkastamikið, afkastamikið, atvinnumenn, samtök, dómarar eða dómarar íþróttamenn og samtök tæknifólks.

3.     Að því er varðar þessa pöntun er íþróttamannvirki undir berum himni talið vera öll opin íþróttamannvirki, óháð því hvort hún er staðsett á lokuðu eða opnu svæði, sem skortir þak og veggi samtímis og sem gerir kleift að æfa íþróttaaðlögun. Sundlaugar og vatnasvæði eru undanskilin ákvæðum þessarar greinar.

4.     Fyrir opnun aðstöðunnar verður hún hreinsuð og sótthreinsuð.

5.     Íþróttastarfsemin mun krefjast fyrirfram skipulags við rekstraraðila aðstöðunnar. Til að gera þetta verða skipulagðar tímaskipti, en utan þess verður þú ekki að vera á stöðinni.

6.     Í íþróttamannvirkjum utanhúss er heimilt að leyfa einstaka íþróttir eða þær aðferðir sem hægt er að stunda að hámarki tveggja manna ef um er að ræða aðferðir sem þannig eru stundaðar, alltaf án líkamlegrar snertingar, viðhalda viðeigandi öryggis- og verndaraðgerðum. , og í öllu falli tveggja metra fjarlægð almannatrygginga. Sömuleiðis verður að marka þrjátíu prósent afkastagetu til íþróttanotkunar í hverri aðstöðu, bæði hvað varðar aðgengi og meðan á æfingu stendur, sem gerir aðgangskerfi kleift að koma í veg fyrir uppsöfnun fólks og er í samræmi við öryggis- og heilsuverndarráðstafanir .

7.     Aðeins þjálfari getur fengið aðgang að íþróttamönnunum ef nauðsyn krefur, aðstæður sem þarf að vera viðurkenndur tilhlýðilega, að undanskildum einstaklingum með fötlun eða börn sem þurfa návist félaga.

8.     Aðstaðan verður hreinsuð og sótthreinsuð í samræmi við ákvæði 6. greinar. Sömuleiðis, í lok hverrar vaktar, verða sameignirnar hreinsaðar og hverja vakt verður að hreinsa þær og sótthreinsa. samnýtt efni eftir hverja notkun. Þegar öllu er á botninn hvolft verður aðstöðin hreinsuð, sem dregur úr endingu starfsfólksins í lágmarksfjölda sem nægir til að fullnægja þjónustunni.

9.     Í öllum tilvikum verða eigendur aðstöðunnar að uppfylla grunnstaðla um hollustuhætti í heilbrigðisráðuneytinu. Ef önnur starfsemi fer fram í íþróttamannvirkinu, eða önnur þjónusta utan íþrótta er veitt, verður hún að vera í samræmi við sérstakar reglugerðir sem samsvara hverju sinni.

Grein 42. Einstök íþróttastarfsemi eftir samkomulagi í íþróttamiðstöðvum.

1.     Íþróttaaðstaða og miðstöðvar almennings eða í einkaeigu geta boðið upp á íþróttaþjónustu sem miðar að uppbyggingu íþróttastarfsemi á einstökum grundvelli og eftir samkomulagi, með þeim takmörkunum sem settar eru fram í þessari grein.

2.     Fyrir opnun þess verður miðstöðin hreinsuð og sótthreinsuð.

Sömuleiðis verður aðbúnaðurinn hreinsaður og sótthreinsaður reglulega í samræmi við ákvæði 6. gr.

3.     Íþróttaiðkunin verður skipulögð á einstaklingsmiðaðan hátt, án líkamlegrar snertingar, með áður ákveðnum vöktum og á þann hátt að forðast verður uppsöfnun fólks í aðkomum, bæði í upphafi og í lok vaktarinnar.

4.     Einstaklingsmiðaðar íþróttastarfsemi leyfir aðeins athygli á einum einstaklingi á hverja þjálfara og á hverja vakt. Ef í miðstöðinni eru nokkrir leiðbeinendur, er hægt að veita einstaklingsmiðaðri þjónustu eins mörgum og það eru tiltækir leiðbeinendur og í engu tilviki má hún fara yfir þrjátíu prósent af afkastagetu notenda né draga úr öryggisfjarlægð tveggja metra milli manna.

5.     Í engu tilviki verða skápar og sturtusvæði opnuð fyrir notendur og hugsanlega er hægt að kveikja á hjálparrýmum í stranglega nauðsynlegum tilvikum. Hámarksstörf þessara rýma verður ein manneskja, nema í þeim tilvikum sem fólk getur þurft á aðstoð að halda, en þá er notkun félaga þeirra einnig leyfð. Fyrrnefnd rými verður að þrífa og sótthreinsa strax eftir hverja notkun, svo og undir lok dags, sem farið er eftir ákvæðum 6. gr.

Grein 43. Veiðar og íþróttaveiðar.

Ákvæði þessa kafla eiga ekki við um veiðar og íþróttaveiðar.

KAFLI XIII

Opnun almennings á hótelum og ferðamannastöðvum

Grein 44. Opnun hótela og gistingar fyrir ferðamenn.

1.     Hótel og ferðamannahúsnæði sem hafa stöðvað opnun sína fyrir almenningi í krafti fyrirskipunar SND / 257/2020, frá 19. mars, þar sem lýst er yfir að frestun verði opnuð fyrir almenningi starfsstöðva, geti haldið áfram að opna almenning fyrir gistiheimili ferðamanna í samræmi við grein 10.6 í konunglegri tilskipun 463/2020, frá 14. mars, þar sem lýst er yfir viðvörunarástandi vegna stjórnunar á heilsufarsástandi af völdum COVID-19, með þeim takmörkunum og skilyrðum sem sett eru fram í eftirfarandi köflum.

2.     Veitingarþjónusta og mötuneyti hótelanna og gistiaðstaðan gilda almennt um ákvæði IV. Kafla. Hins vegar verður eingöngu veitt fyrir farfuglaheimili viðskiptavina, veitingar og allar aðrar þjónustur sem nauðsynlegar eru til að rétta veitingu gistiþjónustunnar. Þessi þjónusta verður ekki veitt á sameiginlegum svæðum hótelsins eða gistiheimili ferðamanna, sem verður áfram lokuð. Að veita þessa þjónustu verður að gæta hreinlætisráðstafana og leiðbeininga um vernd og öryggi milli manna.

3.     Notkun sundlaugar, heilsulindir, líkamsræktarstöðvar, miniklúbbar, barnasvæði, diskótek, fundarherbergi og öll þessi svipuð rými sem eru ekki nauðsynleg til að nota hótelgistingu eða gistiheimili fyrir ferðamenn verður ekki leyfð.

4.     Notkun salernanna af viðskiptavinum mun uppfylla ákvæði 6.5.

5.     Þau svæði sem eru ekki í notkun verða að vera með skýrt auðkenni fyrir takmarkaðan aðgang eða að öllu leyti lokað.

6.     Skilja skal ákvæði þessarar skipunar með fyrirvara um ákvæði Pöntunar TMA / 277/2020 frá 23. mars þar sem lýst er nauðsynleg þjónusta við tiltekna ferðamannahús og samþykkir viðbótarákvæði.

Grein 45. Hreinlæti og / eða forvarnarráðstafanir sem krafist er af hótelum og gistingu fyrir ferðamenn.

1. Það     ættu að vera upplýsandi veggspjöld á algengustu tungumálum skjólstæðinganna sem afhjúpa takmarkandi notkunaraðstöðu aðstöðunnar og hollustuhættireglurnar sem gæta skal í tengslum við varnir gegn smiti.

2.     Á móttöku- eða móttökusvæðum verður að tryggja rétta aðskilnað tveggja metra milli starfsmanna og viðskiptavina. Þegar ekki er hægt að viðhalda öryggisfjarlægð skal nota hlífðarbúnað sem hæfir stigi áhættu.

Í þeim þjónustustöðum viðskiptavina þar sem gert er ráð fyrir þéttbýlisstöðum eða sérstökum biðröðum verða rýmin merkt á jörðu niðri svo að lágmarks tveggja metra fjarlægð milli manna sé virt.

3.     Samsvarandi sótthreinsun á hlutum verður framkvæmd eftir að þeir hafa verið meðhöndlaðir af viðskiptavininum eða á milli starfsmanna og vatns alkóhólista gels eða sótthreinsiefna með veirueyðandi virkni sem er heimiluð og skráð af heilbrigðisráðuneytinu og yfirborðs sótthreinsiefni verður veitt.

4.     Fyrir gistingu einingarnar verður skjalfest hreinsunaraðgerð í boði, í samræmi við almennar forvarnir og hollustuhættir gegn COVID-19 sem heilbrigðisyfirvöld hafa gefið til kynna, þar með talið verklagsreglur um skipti og fjarlægingu úrgangs frá gistingunni, ef þessi þjónusta er boðið upp á, og meðhöndlun á herbergjum eða heimilum eftir brottför viðskiptavinarins og þar sem það er tilgreint fyrir hvern hlut að hreinsa í húsnæði, í hvaða röð það verður að gera, og efnið og efnið efna til að nota, hlífðarbúnaðinn viðeigandi fyrir þá áhættustig sem nota skal í hverju verkefni og vinnslu efnisins og hreinsivöru eftir notkun.

5.     Áður en starfsstöðin er opnuð verður að þrífa aðstöðuna, þ.mt flutningssvæði, þjónustusvæði, herbergi, lóðir og heimili.

Allir hlutir og yfirborð á flutningssvæðum, sem mismunandi fólk getur sýslað við eða mengað, svo sem takkaborð fyrir lyftur eða vélar, stigagangar, hurðarhandföng, verða hreinsaðir og sótthreinsaðir að minnsta kosti á tveggja tíma fresti á samsvarandi notkunartímabilum. , dyrabjalla, kranar fyrir sameiginlegan vask.

Grein 46. Hreinlæti og / eða forvarnir fyrir viðskiptavini.

1. Það     verður ávallt að vera tryggt að viðskiptavinur sé upplýstur um takmarkandi skilyrði sem gilda um hann við notkun aðstöðunnar. Það verður tryggt að viðskiptavinurinn þekki áður en staðfesting á pöntuninni og meðan á dvöl hans stendur í húsnæði (á skriflegu sniði og á tungumáli sem viðskiptavinurinn skilur), sérreglurnar sem munu stjórna starfsstöðinni.

2.     Hótelið eða ferðamannahúsnæðið verður að gera viðskiptavinum kleift að dreifa vökva áfengisgelum eða sótthreinsiefni með veirueyðandi virkni sem er heimiluð og skráð af heilbrigðisráðuneytinu, hvað sem því líður við innganginn á hótelinu eða gistiheimilinu, sem verður alltaf að vera í góðu ástandi. um notkun.

XIV. Kafli

Skilyrði fyrir þróun virkrar ferðaþjónustu og náttúrustarfsemi

Grein 47. Virk og náttúruferðaþjónusta.

1.     Virk og náttúra ferðaþjónusta má framkvæma fyrir hópa að hámarki allt að tíu manns, af fyrirtækjum sem eru skráð sem virk ferðaþjónustufyrirtæki í samsvarandi lögbærri stjórnsýslu, með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í eftirfarandi köflum. Þessari starfsemi verður raðað, helst eftir samkomulagi.

2.     Óheimilt er að stunda virka ferðaþjónustu í starfsstöðvum eða húsnæði sem ætlað er til þessarar athafnar, en sameign þeirra verður að vera lokuð almenningi, nema þeim sem samsvara móttökusvæðinu og, eftir því sem við á, salerni og búningsherbergjum, sem verða að hafa sótthreinsiefni sápu til handþvottar og / eða vatns alkóhólalkóhól eða sótthreinsiefni með veirueyðandi virkni sem er heimiluð og skráð af heilbrigðisráðuneytinu.

3.     Notkun salernanna af viðskiptavinum mun uppfylla ákvæði 6.5.

4.     Við starfsemina er öryggi vegalengd tveggja metra tryggð. Þegar ekki er hægt að viðhalda öryggisfjarlægð skal nota hlífðarbúnað sem hæfir stigi áhættu.

Búnaðurinn, sem nauðsynlegur er til að auðvelda starfsemina, verður sótthreinsaður í samræmi við hollustuhætti og hollustuhætti sem komið var á fót eftir hverja notkun viðskiptavinarins.

Fyrsta viðbótarákvæðið. Eftirlit með því að farið sé að ráðstöfunum þessarar skipunar.

Bæjaryfirvöld, svæðisbundin eða sérstök eftirlitsþjónusta lögreglu, innan þeirra valdsviðs, munu sjá um að fylgjast með aðgerðum í þessari röð, sem samsvarar fyrirmælum um refsiaðgerðir sem fara fram til lögbærra yfirvalda, samkvæmt viðeigandi atvinnulífslöggjöf.

Annað viðbótarákvæði. Takmörkun á viðskiptalegum aðgerðum vegna mannfjöldans.

Stofnunum er óheimilt að auglýsa eða framkvæma verslunaraðgerðir sem geta valdið mannfjölda almennings, bæði innan atvinnustöðvarinnar og í nágrenni hennar.

Þessi takmörkun hefur ekki áhrif á sölu á sölu eða sölu á tilboði eða kynningu sem gerð er í gegnum vefsíðuna.

Þriðja viðbótarákvæðið. Pantanir og leiðbeiningar í þróun eða notkun viðvörunarástands.

Ákvæði fyrirmæla og leiðbeininga sem samþykktar voru við þróun eða beitingu viðvörunarástands sem lýst er með konunglegri tilskipun 463/2020, frá 14. mars, gilda um landareiningar 1. áfanga áætlunarinnar um umskipti yfir í nýja eðlileika í öllu sem er ekki á móti eða gengur þvert á ákvæði þessarar skipunar.

Eitt undanþáguákvæði. Reglugerð úr gildi.

Pöntun SND / 386/2020 frá 3. maí er felld úr gildi, sem slakar á ákveðnum félagslegum takmörkunum og ákvarðar skilyrði fyrir þróun starfsemi smásöluverslunar og þjónustu, svo og starfsemi gestrisni og endurreisnar á þeim svæðum sem minnst hafa áhrif á heilsuna kreppu af völdum COVID-19.

Fyrsta lokaákvæðið. Breyting á skipan SND / 370/2020, frá 25. apríl, um skilyrði þar sem tilfærsla barna verður að eiga sér stað í heilbrigðiskreppunni af völdum COVID-19.

Ný málsgrein bætist við 1. hluta 2. gr. Skipan SND / 370/2020, frá 25. apríl, um skilyrðin sem tilfærsla barnsins á að eiga sér stað í heilsufarskreppunni af völdum COVID-19, með eftirfarandi orðalag:

„Sjálfstjórnarsamfélög og sjálfstæðar borgir geta verið sammála um á sínu landsvæði að tímaröðin sem um getur í málsgreininni á undan hefst allt að tveimur klukkustundum áður og endar allt að tveimur klukkustundum seinna, svo framarlega sem heildarlengd umræddrar tímaröðar ekki aukast „.

Annað lokaákvæðið. Pantaðu SND / 380/2020, frá 30. apríl, um skilyrðin þar sem hægt er að framkvæma líkamsrækt utan atvinnu úti við heilsuástandið af völdum COVID-19.

Pantaðu SND / 380/2020, frá 30. apríl, um skilyrðin sem hægt er að framkvæma úti í atvinnurekstri utandyra meðan á heilsufarskreppu af völdum COVID-19 stendur, er breytt sem hér segir:

Einn. Ákvæðum 2. liðar 2. gr. Er breytt sem orðast svo:

"2. Að því er varðar ákvæði þessarar skipan er ófagleg ástundun einstakra íþróttagreina sem ekki þarfnast snertingar við þriðja aðila, svo og göngutúra. Þessar athafnir má framkvæma einu sinni á dag og á þeim tímabilum sem kveðið er á um í 5. gr.

Að stunda íþróttaveiðar og veiðar er ekki með í þessari heimild ».

Tveir. Ákvæðum 2. liðar 5. gr. Er breytt sem orðast svo:

"2. Sjálfstjórnarsamfélögin og sjálfstæðar borgir geta verið sammála um að á landsvæði þeirra tímabands sem kveðið er á um í þessari grein hefjist allt að tveimur klukkustundum áður og lýkur tveimur klukkustundum síðar, svo framarlega sem heildarlengd umræddra tímamóta er ekki aukin.

Tímaböndin sem kveðið er á um í þessari grein munu ekki eiga við um þau sveitarfélög og einingar með svæði sem er minna en sveitarfélagið sem hefur umsjón með aðskildum íbúaheimilum með íbúa sem eru jafnt eða færri en 5,000 íbúar, þar sem framkvæmd starfseminnar er heimiluð samkvæmt þessu pantaðu að það er hægt að framkvæma milli kl. 6:00 og 11:00 ».

Þriðja lokaákvæðið. Pantaðu SND / 388/2020, frá 3. maí, um skilyrði fyrir opnun tiltekinna verslana og þjónustu við almenning og opnun skjalasafna, svo og fyrir iðkun íþrótta- og sambandsíþrótta.

Ný grein 10 bis er innifalin í Order SND / 388/2020, frá 3. maí, þar sem sett eru skilyrði fyrir opnun almennings tiltekinna fyrirtækja og þjónustu, og opnun skjala, svo og fyrir iðkun fagaðila og sambandsíþrótt með eftirfarandi orðalagi:

„10. gr. Bis. Veiðar og íþróttaveiðar.

Ákvæði þessa kafla eiga ekki við um veiðar og íþróttaveiðar ».

Fjórða lokaákvæðið. Auðlindastjórn.

Gegn þessari skipan má áfrýja ágreinings-stjórnsýslukæru innan tveggja mánaða frá deginum eftir birtingu hennar fyrir efnisstjórn-stjórnsýsludeild Hæstaréttar, í samræmi við ákvæði 12. greinar laga 29/1998, frá 13. júlí. , sem skipuleggur lögsögu um innihaldsefni og stjórnun.

Fimmta lokaákvæðið. Sértæk öryggisáætlun, skipulagsreglur og leiðbeiningar.

Aðgerðum sem kveðið er á um í þessari skipun má ljúka með sérstökum öryggisáætlunum, skipulagsreglum og leiðbeiningum sem eru aðlagaðar að hverri atvinnugrein, samþykkt af opinberum stjórnsýslu eða háðum eða skyldum aðilum þeirra, þegar hlutaðeigandi aðilar hafa heyrst, svo og af þeim sem verið samið um þau á viðskiptasviðinu milli launþega sjálfra, í gegnum fulltrúa sína, og kaupsýslumanna eða samtaka og vinnuveitenda hverrar atvinnugreinar.

Sjötta lokaákvæðið. Áhrif og gildi.

Þessi pöntun tekur gildi að fullu frá klukkan 00:00 þann 11. maí 2020 og mun halda gildi sínu allan viðvörunarástandið og mögulega framlengingu þess.

Madrid, 9. maí 2020. - Heilbrigðisráðherra, Salvador Illa Roca.

VIÐAUKI

Landsvæði

1.     Í sjálfstjórnarsamfélagi Andalúsíu, héruðunum Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén og Sevilla.

2.     Í sjálfstjórnarsamfélaginu Aragon, héruðunum Huesca, Zaragoza og Teruel.

3.     Í sjálfstjórnarsamfélaginu Furstadæmisins Asturias, öllu héraðinu Asturias.

4.     Í sjálfstjórnarsamfélagi Baleareyja, Eyjum Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera.

5.     Í sjálfstjórnarsamfélaginu Kanaríeyjum, Tenerife-eyjum, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro og La Graciosa.

6.     Í sjálfstjórnarsamfélaginu Cantabria, allt héraðið Cantabria.

 

7.     Í sjálfstjórnarsamfélaginu Castilla y León eru eftirfarandi grunnheilsusvæði:

a) Í héraðinu Ávila, grunnheilsusvæðið í Muñico.

b) Í héraðinu Burgos eru grunnheilsusvæðin Sedano, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega og Valle de Mena.

c) Í héraðinu León eru grunnheilsusvæðin Truchas, Matallana de Torio og Riaño.

d) Í héraðinu Palencia, grunnheilsusvæðinu í Torquemada.

e) Í Salamanca héraði eru grunnheilsusvæðin í Robleda, Aldeadávila

de la Ribera, Lumbrales og Miranda del Castañar.

f)  Í héraðinu Soria, grunnheilsusvæðið San Pedro Manrique.

g) Í héraðinu Valladolid eru grunnheilsusvæðin Alaejos, Mayorga de Campos og Esguevillas de Esgueva.

h) Í héraðinu Zamora eru grunnheilsusvæðin Alta Sanabria, Carbajales de Alba, Tábara, Santibáñez de Vidriales, Alcañices (Aliste), Corrales del Vino og Villalpando.

https://www.boe.es

STAÐFUNDUR FRAMKVÆMD fréttabréf

DL: M-1/1958-ISSN: 0212-033X

8.    

 
 


Í sjálfstjórnarsamfélaginu Castilla-La Mancha, héruðunum Guadalajara og Cuenca.

 

9.     Í sjálfstjórnarsamfélagi Katalóníu eru heilsusvæðin Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran og Terres de l'Ebre.

10.  Í Valencian Community, eftirfarandi heilbrigðissviði:

a)     Í héraðinu Castellón / Castelló, Vinaròs.

b)     Í héraði Valencia / València, Requena, Xàtiva-Ontinyent og Gandia.

c)     Í héraðinu Alicante / Alacant, Alcoi, Dénia, La Marina Baixa, Elda, Orihuela

og Torrevieja.

11.          Í sjálfstjórnarsamfélaginu Extremadura, héruðunum Cáceres og Badajoz.

12.          Í sjálfstjórnarsamfélaginu Galisíu, héruðunum Lugo, A Coruña, Ourense og Pontevedra.

13.          Á svæðinu Murcia, allt héraðið Murcia.

14.          Í sjálfstjórnarsamfélaginu Navarra, öllu héraðinu Navarra.

15.          Í sjálfstjórnarsamfélagi Baskalands, sögulegum svæðum Araba / Álava, Bizkaia og Gipuzkoa.

16.          Í sjálfstjórnarsamfélaginu La Rioja, öllu héraðinu La Rioja.

17.          Sjálfstæðisborgin Ceuta.

 

18.          Sjálfstæðisborgin Melilla.

Mikilvægar upplýsingar

Viltu gera tilboð í eina af eignum okkar? Ef svo er, skráðu þig tilvísunarnúmer eignarinnar og farðu síðan á www.villurfox.com/tilboð.

Vinsamlega athugið að sýnd verð eru án söluskatts (í Alicante 10% venjulega) og lögbókanda, skráningar- og lögmannskostnaðar (venjulega 2,500-4,000 evrur). Ef eignin er nýbygging (obra nueva) þarf að greiða 1.5% AJD skatt til viðbótar. Allar upplýsingar sem gefnar eru eru eingöngu leiðbeiningar. Hægt er að panta eignir með greiðslu pöntunartryggingar og undirritun pöntunarsamnings. Allar húsgögn eða rafmagnsvörur sem fylgja með í útsölunni eru seldar sem notaðar vörur án ábyrgðar nema annað sé tekið fram. Verðin eru innifalin umboðsgjöldum, þ.e. kaupandi greiðir ekki fasteignasölugjald við kaup hjá Villas Fox.

Við erum stoltir meðlimir APIAL (Asociácion de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y Agentes Inmobiliarios de la Provincia de Alicante) sem er opinber skrá yfir faglega fasteignamiðlun sem uppfylla nauðsynlegar hæfniskröfur, reynslu og lagalega staðla, þér til verndar. Frá og með apríl 2023 erum við einnig skráð á Valencian Community skrá yfir fasteignasala með leyfisnúmer RAICV 0280.

LOGOVillas Fox er meðlimur í AIPPRAICV 0280 400

  

Villas Fox SL (CIF B42589192)
C / Pablo Picasso, 7
03193 San Miguel de Salinas
Alicante
Sími +34 965720198
Farsími + 34 679012651
info@villurfox. Með

Whatsapp

 

 

OPNUNARTÍMI SKRIFSTOFA
MÁNUDAGUR til FIMMTUDAGUR 0900 - 1800 
Föstudagur 0900 - 1500 
laugardagur  1000 - 1300

 ATHUGIÐ AÐ VIÐ VERÐUM LOKAÐ ÞAÐA DAGA SEM SÝNIR eru á dagatalinu hér fyrir neðan:

hátíð 2023